Archive for 25. juuli 2007

Mõistusevarjutuslik enesepettus

25 juuli 2007

week24.jpgAastal 1998 avaldati New Mexicans for Science and Reason (Uus-Mehhiklased teaduse ja mõistuse eest) loosungi all tegutsevas infolehes uudis, mis pidi garanteeritult lugejates antireligioosseid tundeid tekitama. Selles väideti, et Alabama osariigis oli hääletatud pii (π) väärtuse muutmise poolt 3.14159-lt “piibellikule väärtusele” 3.0.

Lugu oli loomulikult täielikult ebatõene. Nüüdseks on see leidnud koha San Diegos asuva Pettuste Muuseumi nimekirjas “Kümme parimat aprillinalja.” Et saada sellesse äärmiselt hoolikalt koostatud nimekirja pääsemise tunnustuse osaliseks, peab haneksvõtmisel lisaks kergeusklike seas teatud usutavuse omamisele olema ka ebatavaliselt kõrge absurdsuse tase. Miks on pii väärtuse muutmine eriti absurdne? Võime nimetada kolm põhjust: 1) pii väärtus kui ringi läbimõõdu suhe selle ümbermõõtu, on fikseeritud ja seega muudetamatu; 2) matemaatilist seadust ei saa poliitilise hääletamisega ümber lükata; 3) Piibel ei ole geomeetria-alane tekst, mis oleks teaduslikult rafineeritum kui matemaatikute poolt pedantsete mõõtmistega kindlakstehtu. Seda jada võiks muidugi jätkata.

(more…)