Archive for 28. aug. 2007

Poola teistsugused valikud

28 august 2007

scales1.jpeg23. märtsil avaldas ajaleht Postimees oma arvamustoimetaja Sigrid Kõivi kirjutatud artikli pealkirjaga “Abi eluõigusele“. Kirjutasin toona pisikese vastulause, mis jäi kahjuks Postimehe arvamustoimetuse heakskiiduta ning seega ka avaldamata. Olgu see artikkel siin kohal välja toodud.

(more…)

Vanad asjad

23 august 2007

joks.jpgAlljärgneva artikli kirjutasin algselt Päevalehele, jätkamaks seal alanud debatti (2003. aasta novembris). Kuigi pean avalikku debatti vajalikuks, ei pruugi ajaleht siiski olla juriidilise argumentatsiooni korrektsuse analüüsiks kohane foorum. Seepärast otsustasin saata kirjutise antud probleemiga lähemalt seotud isikutele, hr. Allar Jõksile, kelle vastuse mõningaid aspekte Kirikute Nõukogu avaldusele on alljärgnevalt analüüsitud, hr. Tõnis Lukasele, kes ainsana Riigikogu liikmetest söandas demograafia-arutelul tõstatada abortide seaduslikkuse küsimuse ja Eesti Kirikute Nõukogule, kelle pöördumine ajendas õiguskantsleri allpool analüüsitud vastuse.

(more…)

Ajalehes Postimees pilliabordi ohtude kohta eksitav teave

21 august 2007

ru-486.gif16. augustil avaldati Postimees Online’is artikkel pealkirjaga “Uuring: abordipill ei ohusta hilisemat rasedust“. Artiklis kirjutati, et “Taanis läbi viidud uuring näitas, et abordipill ei ohusta naisi, kes otsustavad hiljem lapsi saada.”

Uuring, millele artiklis tähelepanu juhiti, ei käsitlenud aga absoluutset küsimust, kas abordipill ohustab hilisemat rasedust või mitte. Vastupidi, uuringus on kirjutatud, et sellest eesmärgist loobuti sihilikult:

We chose not to compare women who had medical abortions directly with women who had no prior abortions, since these groups differ with respect to factors that affect pregnancy outcomes, such as socioeconomic status, smoking status, and other health-related conditions and behaviors.

Mida siis uuringuga väidetakse? Uuringu järelduste osas on kirjutatud:

Our study shows that medical abortion, as compared with surgical abortion, is not associated with an increased risk of ectopic pregnancy, spontaneous abortion, low birth weight, or preterm birth in the first pregnancy after the abortion.

Sellest lõigust nähtub, et kõik, mida uuringuga väideti, on see, et pilliabort ei ohusta hilisemat rasedust enam, kui raseduse katkestamine kirurgilisel teel. Sellisena oli Postimees Online’is avaldatud artikkel kahjuks otseselt avalikkust eksitav.

(more…)