Archive for 29. sept. 2007

Valmistudes hallipäiste leegionideks

29 september 2007

„Kas mind veel vajad, kas mind veel toidad, kui olen kuuskümmend neli?“ küsis The Beatles. Kahju küll, aga me ei saa selles päris kindlad olla.

Kas olete märganud, kui vanaks me jääme? Kaubanduskeskustes jalutuskeppidele ja kõndimisel abiks olevatele tugiraamidele toetuvate vanavanaemade rohkus ületab vankrites olevate beebide arvu. Ehk on selle põhjuseks asjaolu, et hommikupoolikul on enamik beebisid lastehoius ja nende emad tööl, vabastades seega lava vanematele põlvkondadele. Siiski muutub maailm kindlasti vanemaks, mitte nooremaks.

pensioners31.jpg

Mingil hetkel järgmise aastakümne kestel ületab üle 65-aastaste inimeste arv esimest korda ajaloos alla 5-aastaste oma. Tundub veidi hirmutav? Kuid sellega tuleks harjuma hakata. Ameerika Ühendriikide valitsuse värske aruande kohaselt kestab selline olukord tõenäoliselt inimkonna ajaloo lõpuni.

(more…)

Abort ja sõnadesse valatud valu

27 september 2007

valu.jpg

Karskusühendus AVE käivitas kampaania “Ema, ära joo!”

19 september 2007

alcool_logo1_11.jpgÜhendus Alkoholivaba Eesti käivitas sel nädalal meediakampaania “Ema, ära joo!”, mis käsitleb alkoholi tarvitamise mõju veel sündimata lapsele.

“Fetaalne alkoholisündroom ning teised raseduse aegse alkoholi tarvitamise tagajärjed on kõige traagilisemateks alkoholiga seonduvateks kahjudeks,” ütles AVE esimees Lauri Beekmann. “Räägime siin ju vigastustest, mis tekitatakse lapsele veel enne tema sündi ja paraku tema enda ema poolt.”

Fetaalne alkoholisündroom (FAS) on mentaalse taandarengu juhtivaks põhjuseks lääne tsivilisatsioonis. Alkohol on teratogeen ehk aine, mis võib tekitada loote arenevas ajus väärarenguid. Lootel kirjeldatakse alkoholi teratogeenset toimet silmadele, näole, hammastele, skeletile, südamele ja kõige enam närvisüsteemile.

(more…)

Telekavaatamine hävitab laste keskendumisvõime

18 september 2007

tvwatching.jpgKui laps vaatab telerit rohkem kui kaks tundi päevas, ootavad teda noorukieas keskendumisvõime probleemid.

Uus-Meremaa Otago ülikooli uuringu kohaselt on lapsena palju telekat vahtinud noorukitel 40% rohkem probleeme keskendumis- ja tähelepanuvõimega, kirjutas ajakiri New Scientist. Keskendumisprobleemid ilmnesid lapsena telekat vaadanuil sõltumata nende soost, sotsiaalmajanduslikust taustast ja intelligentsusest. Lapseeas saadud kahjustused säilivad isegi neil inimestel, kes on täiskasvanuna telekavaatamisest loobunud.

Rohke telekavaatamise halb mõju on seletatav enamikule saadetele ja filmidele omase stseenide kiire vaheldumisega. See avaldab lapse arenevale ajule liiga stimuleerivat mõju, mistõttu reaalne elu hakkab lapsele tunduma igava ja liiga aeglasena, keskendumist nõudvad aeglaselt kulgevad ülesanded (nt koolitööde tegemine) aga lausa talumatult tuimana.

Allikas: Postimehe lisa “Arter”, 8.09.2007

Austraalia arst andis elu oma sündimata lapse päästmiseks

17 september 2007

ellicehammond.jpgTaas kord on avalikkuseni jõudnud teave naisest, kes on päästnud oma sündimata lapse enese elu hinnaga. Paljuski sarnaselt Gianna Beretta Mollaga — Itaalia arstiga, kes seesuguse eneseohverduse pärast hiljuti pühakuks kuulutati –, keeldus dr. Ellice Hammond (37) kõrge intensiivsusega keemiaravist, mis võinuks teda päästa lümfisõlmekasvajast. Ravi ohustanuks tõsiselt tema sündimata tütart, Mia Ellice’it.

Peale kahe esialgse pehme keemiateraapiakuuri tulemusteta jäämist sündis Mia Ellice sünnituse esilekutsumise järgselt 31-nädalaselt. Ta kasvab tublisti Monash Medical Centre’i vastsündinute intensiivravi osakonnas.

Dr. Hammonds’i abikaasa Peter Wojcik ütles Herald Sun’ile, et on oma naise pühendumise üle uhke. “Siiski on mul tunne, nagu oleks minult röövitud naine ja ema.”

“Usun, et ta lootis, et asjad ei lähe sedasi, kuid ta ei rääkinud meile sellest sõnagi. Aga ta tahtis vaid seda, mis on parim Mia’le ning et kõik Mia’t armastades eluga edasi läheksid.”

“Kogu oma elu vaatas ta lootusrikkalt tulevikku, et olla ema. Ta armastas emadust.”

Mia Ellice’il läheb väidetavalt hästi ning isa loodab ta mõne nädala möödudes haiglast koju viia.

Sellised lood meenutavad, et tõepoolest ei ole suuremat armastust kui see, kui keegi annab ligimese eest oma elu.

Allikas: LifeSiteNews.com

Vaikiv ajastu

11 september 2007

sisu_joks.jpgAntud repliik sai saadetud eelmise nädala esmaspäeval — s.o. samal päeval, kui avaldati õiguskantsleri tegevuse aastaülevaade — ajalehele Postimees, mis ei soovinud seda trükkida. Järgmisel päeval sai tekst saadetud ajalehele Eesti Päevaleht, kes pole hoolimata järelepärimisest nädala jooksul sõnagi vastanud.

Repliigi viimane lõik sisaldab üleskutset lõpetada sündimata inimeste tapmise riiklik mahasalgamine. Üha enam tundub, et see üleskutse tuleks ennekõike adresseerida Eesti ajakirjandusele.

(more…)

Slovakkias käivitus kampaania “Õigus elule”

8 september 2007

Abordi legaliseerimise 50 aastapäeva märkimiseks seatakse reklaamtahvlitel üles 500 suurt tõetruud abordipilti.

Tänavune aasta tähistab Slovakkias abordi legaliseerimise 50ndat aastapäeva. Selle aja jooksul on kommunistliku valitsuse sisseseatud kestva inimsusevastase kuriteo läbi tapetud enam kui 1,37 miljonit sündimata inimest. Seejuures on slovakkia hetkepopulatsioon vaid viis miljonit inimest.

Et näidata Slovakkia inimestele abordi reaalsust ning murda seeläbi antud teemat ümbritsev ühiskondlik vaikimise vandenõu, käivitati lõppeval nädalal kampaania Pravo Na Zivot (õigus elule), mille raames seati üle terve riigi suurtele reklaamtahvlitele üles 500 tõetruud abordipilti. Samade piltidega reklaammaterjal paigaldati ka Bratislava ühistranspordisõidukeisse.

pravonazivot.jpg
11. nädala vanuselt abordi läbi tapetud inimene. Plakati ülaääres jookseb tekst “Sinult ei võetud õigust elule.”

Kampaania lähtub eesmärgist harida avalikkust ning nõuda sündimata inimeste õiguse elule täielikku ning sündinutega võrdses ulatuses tunnustamist ja kaitsmist.

„Täna on abort kõige tõsisem Slovakkia ees seisev inimõiguste alane probleem. Igal aastal tapetakse abordi läbi 14 000 last. See on ligi 30 korda enam, kui sureb mootorsõidukiõnnetustes ja ligi 100 korda enam, kui hukkub sünnijärgsete mõrvade läbi,” ütles kampaania eestkõneleja Jana Tutkova.

„Kaugelt liiga kaua on abort olnud avalikuks tabuks ning seda on peidetud eufemismide taha. Näidates avalikkusele seda õudset reaalsust, mis meie riigis aset leiab, oleme veendunud, et ees ootavad õiguslikud reformid. Ükski vähegi toimiva südametunnistusega inimene, kes neid pilte näeb, ei saa aborti sallida.”

Kampaaniat Pravo Na Zivot viivad koostöös läbi Center for Bioethical Reform (CBR Europe) ja Pastor Bonus.

Vaata Center for Bioethical Reform’i kodulehekülge ja kampaania kodulehte.

Kunstlik viljastamine — kas rahva püsimajää- mise võti?

4 september 2007

test_tubes.jpgNüüd, kus rahvastel terves maailmas ei õnnestu end taastoota, hakkavad poliitikud mõistma, et laste vähesus võib osutuda oluliselt tõsisemaks probleemiks kui nende paljusus. Nii on saanud uueks poliitiliseks väljakutseks sündide arvu plahvatuslik tõstmine.

Tavapäraste vahendite seas on beebiboonused, peretoetused, pikendatud emadus- ja isaduspuhkused ning paindlikumad töögraafikud emadele.

Mõnedes riikides on leitud ka loomingulisemaid lahendusi. Mõistlikuma poole näiteks on Portugal, kus sündimus on 1,5 last naise kohta. Seistes silmitsi oma pensionisüsteemi pankrotistumisega lähema kümne aasta jooksul, on seal arutatud võimalust teha väiksema laste arvuga inimestele kohustuslikuks maksta oma pensionifondi suuremaid makseid.

Veidrama poole esindajaks on Jaapan, kus kohalikud omavalitsused toetavad rahaliselt kiirkohtamist, et aidata ajapuuduses kontoriametnikel kaasasid leida.

(more…)