Archive for 31. okt. 2007

Paavst palub palvetada elu austamise eest

31 oktoober 2007

benedict.jpgTäna hommikul tegi paavst Benedictus XVI teatavaks oma „üldise palveintensiooni” novembrikuuks. Intensioon on järgmine: „Et meditsiiniuuringutele pühendunud ja seadusandluses tegevatel inimestel võiks alati olla sügav lugupidamine inimelu vastu, selle algusest kuni loomuliku lõpuni.”

Oma kahe ja poole aastase teenistuse käigus paavstina on Benedictus XVI järjepidevalt näidanud üles erilist mure elukultuuri pärast, rõhutades vajadust palvetada kaitse eest elu pühadusele ja perekonnale.

(more…)

Lastearst: isapuhkus rikub laste õigusi

18 oktoober 2007

breastfeeding-good.jpgTeenekas arst Adik Levin paneb Maalehe veergudel võrdõiguslastele ja võimuliidule pahaks lapsest mitte hoolivat suhtumist vanemapuhkuse teemasse. Ta kutsub üles vaatama sellele küsimusele mitte üksi läbi täiskasvanute, vaid ka läbi laste silmade.

”Mõni aeg tagasi võis “Hommikutelevisioonis” kuulda-näha sotsiaalministrit ja üht projektijuhti, kes esitlesid uuringut, kus kajastati isade kaasamist vanemapalga saajate hulka. Toodi välja, et isad ei ole eriti huvitatud vanemapalga saamisest ehk lapsega kodus olemisest. Selline isade käitumine pidi olema meie endise perioodi igand,” kirjutab Levin.

(more…)

EKI avalik kiri: Miks tähistab Eesti rasestumis- vastaste vahendite päeva?

10 oktoober 2007

the-pill.jpgElukultuuri Instituut saatis alloleva avaliku kirja 25. septembril ajalehele Postimees, mis hoolimata korduvatest järelpärimistest ei vastanud ei küsimustele avaldamise kohta ega põhjuste kohta, miks ei soovita kirja avaldada. Samuti ei soovinud kirja avaldada Delfi, millele sai tekst saadetud 10. oktoobril, põhjendades oma seisukohta asjaoluga, et rasestumisvastaste vahendite päeva tähistamisest on möödas liialt palju aega (2 nädalat).

Reedel (21.09) teatas BNS, et Eesti tähistab kolmapäeval (26.09) esmakordselt rahvusvahelist rasestumisvastaste vahendite päeva. Peaasjalikult teismelistele suunatud ettevõtmise tunnusloosungiga „Ela oma elu enne, kui alustad uut” edastatav sõnum on selge: ärge rutake lapse elu alustamisega ― elage enne oma elu (just kui laste elu välistaks kuidagi vanemate oma?). Ei ole teada, kes ja mis põhjusel on otsustanud, et Eesti peaks sellist päeva tähistama. Küll aga on selline otsus läbinisti arusaamatu. Seda ennekõike, kuigi mitte üksi, kolmel põhjusel.

(more…)

Benedictus XVI: Loomuõigus on demokraatliku ühiskonna alus

7 oktoober 2007

popesmile1lg.jpg… ja selle eiramine tähendab tsivilisatsiooni kriisi

Paavst Benedictus XVI sõnul peab demokraatia vundamendiks olema loomuõigus, et võimul olijaile ei jääks võimalust määratleda, mis on hea ja mis kuri.

Püha isa rääkis sel teemal tema audientsile tulnud Rahvusvahelise Teoloogiakomisjoni liikmetega, arutledes selle üle, mida ta näeb vasturohuna maailmas üha laiemalt levivale „eetilisele relativismile”.

Paavst ütles, et loomuõigus on „Looja poolt inimese südamesse kirjutatud norm”, mis võimaldab teha vahet heal ja kurjal. Samal ajal nentis ta, et osaliselt kultuuriliste ja ideoloogiliste faktorite tõttu on tänane sekulaarne kodanikeühiskond meeltesegaduse situatsioonis. „Algne tõendus selle kohta, mis on inimolendite ja nende eetilise käitumise aluseks, on ühiskonnas kaotsi läinud, ning loomuliku moraalikorra doktriin põrkub teiste ja risti vastu käivate kontseptsioonidega.”

„Kõigel sellel on ühiskondlikule korrale tohutusuur tähendus. Positivistlik nägemus õigusest paistab domineerivat paljusid õpetlasi.” Ta selgitas, et nende õpetlaste seisukohtade kohaselt saab „inimkonnast , või ühiskonnast, või faktiliselt kodanike enamusest ühiskondliku seadusandluse ülim allikas.”

(more…)

Günekoloog räägib abordist

5 oktoober 2007

Siin on eelmise videoga harmoneeruv klipp, milles räägib abordist dr. Byron Calvin, inimese lootelise arengu uurimisele spetsialiseerunud günekoloog.

Hoiatus: kuivõrd dr. Calvin räägib abordist näidates ja uurides sünnieelselt tapetud pisikeste laste surnukehi, võib nähtu tekitada väga tugevaid tundeid.

Killing Girls — abort Venemaal

4 oktoober 2007

Siin on 6-minutiline jupp hetkel Norras valmivast dokumentaalfilmist nimega Killing Girls, mis keskendub (eriti alaealiste) abordile Venemaal. Film valmib 2008. aastal. Eriliselt tasub pöörata tähelepanu klippi lõpetavatele abordiarsti sõnadele, mis näitavad, et arstid teavad väga hästi — paremini, kui keegi teine —, mis abort on.

(more…)

Vabadus valida

3 oktoober 2007

Siin on üks väga mõtlemapanev presentatsioon, mis juhib tähelepanu mitmele äärmiselt muret tekitvatele asjaoludele, mida peaks abordi suhtes seisukohta võttes või sellest rääkides kindlasti arvesse võtma. Erilist tähelepanu väärib küsimus sellest, kellele kuuluvad järgmised sõnad:

“Suurejooneliseks põhimõtteks on igaühe õigus hinnata ja otsustada iseseisvalt, kas üks või teine tegu on õige või vale, kas selle toimepanemine oleks hea või kuri …

… ning õigus vabalt tegutseda, vabalt mõelda, ja vabalt asju hinnata on igale tõelisele Ameeriklasele kallim, kui mistahes muu vaba valitsuse raames eksisteeriv õigus …

Sellele argumendile ei kõlba vastuseks väide, et tegu on kurjuse ilminguga, mistõttu ei pea seda sallima. Te peate lubama inimestel iseseisvalt otsustada.”

Et saada teada, kes ja mille kohta need sõnad ütles, vaata allolevat presentatsiooni.