Vabadus valida

by

Siin on üks väga mõtlemapanev presentatsioon, mis juhib tähelepanu mitmele äärmiselt muret tekitvatele asjaoludele, mida peaks abordi suhtes seisukohta võttes või sellest rääkides kindlasti arvesse võtma. Erilist tähelepanu väärib küsimus sellest, kellele kuuluvad järgmised sõnad:

“Suurejooneliseks põhimõtteks on igaühe õigus hinnata ja otsustada iseseisvalt, kas üks või teine tegu on õige või vale, kas selle toimepanemine oleks hea või kuri …

… ning õigus vabalt tegutseda, vabalt mõelda, ja vabalt asju hinnata on igale tõelisele Ameeriklasele kallim, kui mistahes muu vaba valitsuse raames eksisteeriv õigus …

Sellele argumendile ei kõlba vastuseks väide, et tegu on kurjuse ilminguga, mistõttu ei pea seda sallima. Te peate lubama inimestel iseseisvalt otsustada.”

Et saada teada, kes ja mille kohta need sõnad ütles, vaata allolevat presentatsiooni.


%d bloggers like this: