Benedictus XVI: Loomuõigus on demokraatliku ühiskonna alus

by

popesmile1lg.jpg… ja selle eiramine tähendab tsivilisatsiooni kriisi

Paavst Benedictus XVI sõnul peab demokraatia vundamendiks olema loomuõigus, et võimul olijaile ei jääks võimalust määratleda, mis on hea ja mis kuri.

Püha isa rääkis sel teemal tema audientsile tulnud Rahvusvahelise Teoloogiakomisjoni liikmetega, arutledes selle üle, mida ta näeb vasturohuna maailmas üha laiemalt levivale „eetilisele relativismile”.

Paavst ütles, et loomuõigus on „Looja poolt inimese südamesse kirjutatud norm”, mis võimaldab teha vahet heal ja kurjal. Samal ajal nentis ta, et osaliselt kultuuriliste ja ideoloogiliste faktorite tõttu on tänane sekulaarne kodanikeühiskond meeltesegaduse situatsioonis. „Algne tõendus selle kohta, mis on inimolendite ja nende eetilise käitumise aluseks, on ühiskonnas kaotsi läinud, ning loomuliku moraalikorra doktriin põrkub teiste ja risti vastu käivate kontseptsioonidega.”

„Kõigel sellel on ühiskondlikule korrale tohutusuur tähendus. Positivistlik nägemus õigusest paistab domineerivat paljusid õpetlasi.” Ta selgitas, et nende õpetlaste seisukohtade kohaselt saab „inimkonnast , või ühiskonnast, või faktiliselt kodanike enamusest ühiskondliku seadusandluse ülim allikas.”

Tarbetu relativism

Ta jätkas: „Probleem, mis tõusetub, seisneb selles, et enam ei otsita headust, vaid aetakse taga võimu, või täpsemalt võimude tasakaalu. Sellise tendentsi juureks on eetiline relativism, mida paljud näevad isegi demokraatia põhimõtteliseks eeltingimuseks, kuna nad leiavad, et relativism garanteerib sallivuse ja vastastikuse lugupidamise.”

„Ent kui see oleks tõsi, saaks rahvaenamikust igal võimalikul ajahetkel ülim õiguse allikas; samas näitab ajalugu suure selgusega, et rahvaenamik võib eksida.”

„Tõeline mõistuslikkus ei ole tagatud paljude inimeste konsensusega, vaid üksnes läbi inimmõistuse avatuse Looja mõistuslikkusele ja läbi selle ratsionaalsuse allika ühise kuulamise.”

Vabadus

Benedictus XVI kinntias, et loomuõigus on tõepoolest vabaduse tagatis.

Ta selgitas: „Kui kaalul on fundamentaalselt olemuslikud nähtused ― inimväärikus, inimelu, perekonna institutsioon ja ühiskondlik õiglus ehk teisisõnu inimese kõige põhimõttelisemad õigused ― ei või ükski meeste ja naiste loodud seadus väärata Looja poolt inimese südamesse kirjutatud normi ilma, et ühiskonna alustalad langeks dramaatiliselt löögi alla.”

„Seega on loomuõigus tõeliseks tagatiseks sellele, et igaüks saaks elada vabalt ja austuses tema väärikuse vastu, mis oleks kaitstud kõiksuguse ideoloogilise manipuleerimise ja võimul olijate omavolilise kuritarvitamise eest.”

„Mitte keegi ei saa seda tõsiasja eirata. Kui skeptitsism ja eetiline relativism on suutnud ühiskondliku südametunnistuse pimendamise läbi loomuõiguse fundamentaalsed põhimõtted toimetuks lülitada, õõnestab see põhjalikult kogu demokraatliku ühiskonna vundamendi.”

Paavsti sõnul peaks sellise asjade käigu vastu võitlema mehed ja naised olenemata oma usust ja tõekspidamistest.

Ta ütles: „Võitlus selliste tumedate pilvede kogunemise vastu, mis on kriisiks kogu inimühiskonnale ja veelgi enam Kristlikule tsivilisatsioonile, nõuab kõigi hea tahtega meeste ja naiste tahte mobiliseerimist. Jutt käib nii ilmikutest kui vaimulikest, Kristlastest kui teiste religioonide esindajatest, et üheskoos saaks teha tõhusaid pingutusi loomaks … tingimusi, mis lubaksid kujuneda loomuliku moraaliseaduse võõrandamatu väärtuse täielikul teadvustamisel.”

„Üksikisikute ja ühiskonna edenemine tõelise progressi teel sõltub sellest, kuivõrd austatakse loomulikku moraaliseadust, harmoneerudes sel viisil Jumala igavikulise mõistuslikkusega.”

Allikas: Zenit.org


%d bloggers like this: