Lastearst: isapuhkus rikub laste õigusi

by

breastfeeding-good.jpgTeenekas arst Adik Levin paneb Maalehe veergudel võrdõiguslastele ja võimuliidule pahaks lapsest mitte hoolivat suhtumist vanemapuhkuse teemasse. Ta kutsub üles vaatama sellele küsimusele mitte üksi läbi täiskasvanute, vaid ka läbi laste silmade.

”Mõni aeg tagasi võis “Hommikutelevisioonis” kuulda-näha sotsiaalministrit ja üht projektijuhti, kes esitlesid uuringut, kus kajastati isade kaasamist vanemapalga saajate hulka. Toodi välja, et isad ei ole eriti huvitatud vanemapalga saamisest ehk lapsega kodus olemisest. Selline isade käitumine pidi olema meie endise perioodi igand,” kirjutab Levin.

”Mind kui lastearsti hämmastas, et intervjuu jooksul ei lausutud kordagi: ema kodusolek tagab lapsele rinnaga toitmise. Selline hoiak on tegelikult meie paljudele aktiivselt tegutsevatele tipp-poliitikutele tüüpiline. Millegipärast räägitakse vanemahüvitise puhul ainult ema ja abikaasa õigustest, kuid loogiline oleks, kui vanemahüvitise seadus hõlmaks ka lapse õigusi. Paljudes valdkondades püüame me järgida eesrindlikke Euroopa Liidu riike, eriti Põhjamaid, sellepärast on kahju, et meie poliitiline eliit on lapse rinnaga toitmise tähtsusetuks muutnud.”

Levin rõhutab, et tahaks meie võrdõiguslastele meelde tuletada tõsiasja, et siiani rasestuvad, sünnitavad ja toidavad last rinnaga ikka emad, mitte isad. ”Arvatakse, et ema võib piima talletada pudelisse ja ema äraolekul saab isa (või keegi teine) emapiima anda lapsele (pudelist ja lutist). See on aga väär arusaam: pärast pudelist ja lutist toitmist tihti laps enam rinda ei võta ja seejärel hakkab emal piim rindadest kaduma.”

Vanemapalga seadus on iseenesest kahtlemata positiivne nähtus, kuid selle läbi ellu viidavad ühiskondlikud eksperimendid, mille sisuks on ära kaotada ema ja isa loomulike rollide erisused, on rohkem kui kahetsusväärsed. Unustatakse ära, et selle seaduse vastuvõtmisel oli algselt mõeldud ka lapse huvidele.

”Eesti on alla kirjutanud “Lapse õiguste konventsioonile” ja selles on mustvalgel kirjas, et vastsündinud lapsel ja imikul on õigus olla rinnast toidetud. Kui lähtuda sellest dokumendist, võib meie poliitikuid süüdistada “Laste õiguste konventsiooni” tähtsa sätte rikkumises,” nendib Levin.

Allikas: Maaleht


%d bloggers like this: