Paavst palub palvetada elu austamise eest

by

benedict.jpgTäna hommikul tegi paavst Benedictus XVI teatavaks oma „üldise palveintensiooni” novembrikuuks. Intensioon on järgmine: „Et meditsiiniuuringutele pühendunud ja seadusandluses tegevatel inimestel võiks alati olla sügav lugupidamine inimelu vastu, selle algusest kuni loomuliku lõpuni.”

Oma kahe ja poole aastase teenistuse käigus paavstina on Benedictus XVI järjepidevalt näidanud üles erilist mure elukultuuri pärast, rõhutades vajadust palvetada kaitse eest elu pühadusele ja perekonnale.

Eelmise aasta juunikuu palveintensiooniga palus püha isa palvetada kristlike perekondade eest. Intentsioon ise oli järgmine: „Et kristlikud perekonnad võiksid armastades vastu võtta iga lapse ning ümbritseda haiged ja vanad inimesed, kes vajavad hoolt ja abi, kiindumusega.” Kuu varem, 2006. aasta mais, palus paavst palvetada selle eest, „et need, kes vastutavad avalike institutsioonide eest, võiksid sobivate seaduste läbi edutada ja kaitsta inimelu eostumisest kuni loomuliku lõpuni.”

Kohtudes mõne päeva eest apteekrite grupiga, ütles Benedictus XVI, et farmatseudid peavad hoiduma oma südametunnistuse tuimestamisest, lisades, et medikamente tuleks kasutada üksnes inimeste abistamiseks, mitte sündimata lastelt või vanainimestelt elu võtmiseks. Pöörates tähelepanu eksperimentidele, tuletas püha isa meelde, et inimisikuid ei või kohelda kui objekte ning et inimväärikust ei või tuua teadusliku progressi ohvriks: „Inimkonna heaolu otsingud ei või toimuda ravitavate inimeste heaolu arvelt.”

Samuti rõhutas paavst, et on väga oluline, et farmatseudid julgeksid oma moraalsetele põhimõtetele truuks jääda ega alluks avalikkuse survele osaleda medikamentide levitamises, millel on selgelt ebamoraalne otstarve.

Siinkohal tasub meenutada ka seda, mida ütles Benedictus XVI 2006. aastal kohtudes Baltimaade piiskoppidega: “Kallid ja austatud Vennad! Ärge kunagi väsige olemast elu ja perekonna julged kaitsjad; pidagem vastu neis pingutustes, mida olete alustanud kihlunud paaride ja noorte perekondade inimliku ja religioosse kasvamise toetamiseks. See on väga hinnaline ülesanne, ning loodan, et see leiab väärtustamist ja toetust ka kodanikeühiskonna institutsioonide poolt.”

Allikas: LifeSite.com & Zenit.org


%d bloggers like this: