Hoidke oma kondoomid minu lastest eemal!

by

connor.jpgPortlandis asuva King Middle School’i juhatus otsustas, et kooli tervishoiuteenistus hakkab vanemate teadmata jagama õpilastele rasestumisvastaseid hormoonpille. Juba mõnda aega on tervishoiuteenistus jaganud 11 kuni 14 aastastele kondoome. Kõik, mida nõutakse, on see, et õpilased läbiksid tervisliku läbivaatuse ja mõningase nõustamise.

Ma ei tea, kuidas on teiega, ent mina väänaks kahekorra millise iganes nn tervishoiuspetsialisti kaela, kes annaks minu loata mu põhikooliealisele lapsele rasestumisvastaseid vahendeid. Kelleks need „spetsialistid” end õige peavad otsustades, mis on minu lapsele parim? Mäletamist mööda ei olnud neid kohal, kui mu laps oli öö läbi ärkvel kartes kapis olevaid koletisi, või kui ta kannatas suutmatuse all otsustada, kas panna esimesel koolipäeval selga punane või sinine kleit, või kui tuli tegeleda valuga, mida põhjustas klassikollektiivi mittesulandumine. Ma ei mäleta, et need „spetsialistid” oleks maksnud minu laste tantsu- ja muusikatundide või hambaarstil käigu arveid. Samuti ei märganud ma neid minu laste esimesel pallimänguvõistlusel ega balletietendusel.

Täiskasvanud inimeste kohta, kes kannavad oma alaealiste laste eest otsuste tegemise vastutust, on olemas konkreetne sõna. See kirjutatakse v-a-n-e-m-a-d. Vanemad on need, kel lasub vastutus teha tähtsaid, elu-muutvaid otsuseid oma laste eest, kes oma ea ja kogenematuse tõttu ei ole nende otsuste iseseisvaks langetamiseks veel piisavalt küpsed. Vanemad koos oma lastega on need, kes peavad elama seesuguste otsuste tagajärgedega. Arstid seda ei pea. Samuti ei pea seda meditsiiniõed. Ja päris kindlasti ei pea seda kooli juhatuse liikmed! Seejuures ei piisa kõikidest maailma filosoofia-, meditsiini- ega muudest doktorikraadidest, et muuta need inimesed piisavalt pädevaks, et nad võiksid oma hinnanguid pidada samavõrd asjatundlikeks, kui nende inimeste oma, kes sünnitasid lapse ning kes on tema eest palju ohvreid toonud. Vanemad on need, kes tunnevad oma lapsi kõige paremini ning kes armastavad neid kõige enam. Just nendele kuulub loomuseadusest tulenev õigus ja vastutus langetada oma lastega seoses olulisi tervishoiu alaseid otsuseid ja anda neile nõu sedavõrd tundlike küsimuste osas, nagu seksuaalkäitumine ja sündivuse piiramine.

Muidugi tean hästi, et leidub vanemaid, kes ei ole tõusnud oma vastutuse kõrgusele või kes on selle hüljanud. Sellistel juhtudel võib osutuda vajalikuks, et riik sekkuks ja astuks vähemalt teatud küsimustes vanemate kohale. Kuid King Middle School’is leiab aset miski sootuks teistsugune. Kooli juhatusse kuuluvad „harijad” langetasid blanketse otsuse, mis mõjutab kõiki vanemaid ja kõiki õpilasi.

Kooli juhatuse seesugune ülbus on hingelämmatav. Need ametnikud väidavad, et kui jutt käib seksuaalkäitumisest, -tervisest ja -heaolust, siis teavad nemad, mitte vanemad, mis on laste parimates huvides. Nii on need kõike teadvad bürokraadid võtnud nõuks jagada lastele kondoome ja hormoontablette mitte üksi vanemate nõusolekuta, vaid nende teadmata. Kuid pange hästi tähele: need bürokraadid ei ole inimesed, kes peavad langetama rahaliselt, inimlikult ja sotsiaalselt keerulisi otsuseid seoses teismeikka jõudva või jõudnud lapsega, kes ― arvates, et kondoom ja pill toimivad piisavate riskimaandajatena ― seisab silmitsi soovimatu raseduse või sugulisel teel leviva haigusega. Ei, need otsused jäävad ikkagi vanemate kanda.

Portlandi vanemad peavad asja käsile võtma. Neil on vaja taastada oma õigus juhtida oma laste elu ja valikuid ning kontroll koolis toimuva üle. Bürokraadid on amokki jooksunud ning nüüd tuleb neile ust näidata. Kui vanemad ei asu oma juhikohuseid täitma, saavad nii nemad ise kui nende lapsed raskete kannatuste osaliseks.

Artikli autor Ken Connor on üks Center for a Just Society asutajatest ning selle juhataja. Arikkel avaldati originaalis Center for a Just Society kodulehel ning on siin avaldatud nimetatud organisatsiooni loal.


%d bloggers like this: