Uuring: beebid eelistavad häid inimesi

by

smyth-baby1.jpgYale´i ülikooli teadlaste värskest uuringust selgus, et juba kuuekuused beebid oskavad anda sotsiaalseid hinnanguid: nad valivad mänguks nuku, kes on nähtud etenduses olnud positiivses rollis.

Uuringu põhiautor Kiley Hamlin ja tema Yale’i ülikooli kolleegid korraldasid katse, et selgitada välja, kas 6 ja 10 kuu vanused beebid on juba võimelised teiste käitumist hindama.

Beebidel lasti oma vanemate süles istudes korduvalt vaadata puust nukkude „etendust”. Etenduse sisu oli lihtne: üks nukk ronib mäest üles. Ühes etenduse variandis lükkas teine nukk ronija mäest alla, teises variandis aitas kolmas nukk tal üles minna.

Kõik kolm nukku olid lapsele kergesti eristatavateks tehtud.

Pärast nukuetenduse mitmekordset vaatamist pandi iga beebi ette aitaja-nukk ja allalükkaja-nukk ning lasti lapsel valida.

Kõik 12 katses osalenud 6 kuu vanust beebit haarasid aitaja-nuku järgi. Katses osales ka 16 kümne kuu vanust last, kellest 14 valisid välja aitaja-nuku.

Sellele katsele lisaks tehti ka kontrollkatsed, et välistada võimalus, et lastel on lihtsalt sümpaatia allaveerevate nukkude või konkreetsete nukkude välimuse suhtes. Neist katsetest saadi samuti abivalmiduse eelistamist näitavad tulemused.

„Meie leiud näitavad, et inimesed hakkavad teisi sotsiaalselt hindama märksa varasemal arenguastmel kui varem arvatud. See toetab arvamust, et inimese võime teisi hinnata nende sotsiaalse käitumise põhjal on universaalne ja tuleb õppimata,” võtavad autorid tulemused kokku.

„Me ei saa öelda, et see oleks kaasasündinud, kuid me saame väita, et see on keele-eelne. Me ei arva, et beebidel oleks moraal, kuid see näib olevat moraalsuse vältimatu osa, et me arvame hästi neist, kes teevad häid asju ja halvasti neist, kes teevad halbu asju. See moodustab olulise osa hilisemast moraaliotsustuste süsteemist,” selgitas Kiley Hamlin.

Kõnealuse uuringu tulemused on väga tähelepanu väärivad, eriti pidades silmas sagedaid postmodernistlikke rünnakuid inimloomuse, objektiivsete väärtuste ja inimese võime vastu tunnetada igavest moraaliseadust.

Animatsiooniga saab tutvuda siin.

Allikas: Yale University Office of Public Affairs ja EPL Online.


%d bloggers like this: