Iseloomupõhine seksuaalkasvatus

by

Kuna me vajame head iseloomu oma seksuaalelu suunamiseks, peab seksuaalkasvatus olema iseloomu kasvatus.

Oma kuulsas “Vahukommi testis” pakkus Stanfordi Ülikooli psühholoog Walter Mischel nelja aastastele lastele kokkulepet: kui nad suudavad kena värske vahukommi söömist edasi lükata seni, kuni ta naaseb 15-minutiliselt asjaajamiselt, annab ta neile kaks vahukommi. Kui nad aga kommi enne tema naasmist ära söövad, siis jääbki söödud komm ainsaks, mis nad saavad.

Mida teie nelja aastasena kirjeldatud olukorras teeksite? Erinevad nelja-aastased käitusid erinevalt. Mõned neelasid vahukommi sekundite jooksul. Kuid teised suutsid oodata kõik 15 minutit ja teenisid välja teise vahukommi. Mischeli vahukommitestis jälgiti katses osalenuid ka keskkooli lõpuklassis ning võrreldi “krahmajaid” “ootajatega”.

Need, kes suutsid nelja aastaselt rahuldust edasi lükata, olid ka teismelistena rohkem võimelised eesmärkide poole püüdlemisel rahuldust edasi lükkama; rohkem võimelised plaane tegema ja neid täide viima; tõenäolisemad raskustega kohtudes vastu pidama; enesekindlamad ja usaldusväärsemad; võimelisemad stressiga toime tulema; võimelisemad ülesandele keskenduma; akadeemiliselt kompetentsemad – saades kõrgkooli astumise eksamil oluliselt kõrgema tulemuse kui lapsed, kes ei lükanud nelja aastaselt vahukommi testis rahulduse saamist edasi.

Mischel järeldas: suutlikkus eesmärgi poole püüdlemisel impulssi kontrollida on “metavõime”, mis mõjutab paljude teiste oluliste võimete kujunemist. Läbi ajaloo on enesedistsipliini – kaasa arvatud seksuaalset enesedistsipliini – peetud hea iseloomu märgiks. Meie ajal aga pühkis tarkuse seksuaalse tagasihoidlikkuse osas minema seksuaalrevolutsioon, mis endiselt maailmas haaret laiendab. Puhtus võib aga toibuda. Ameerika Ühendriikides on esimest korda 25 aasta jooksul enamuses keskkooliõpilased, kes ütlevad, et ei ole vahekorras olnud. On ilmunud seksuaalse tervemõistuslikkuse poolt kõnelevad uued hääled nagu Wendy Shalit, raamatute “Tagasipöördumine tagasihoidlikkuse juurde” (A Return to Modesty) ja “Leebed tüdrukud” (Girls Gone Mild) autor, ning Dawn Eden, endine rokkmuusika ajaloolane, kes on kirjutanud raamatu “Puhtuse põnevus: Rahulduse leidmine riideid seljas hoides” (The Thrill of the Chaste: Finding Fulfilment While Keeping your Clothes On).

Iseloomu kasvatamine seksuaalsfääris: Kolm olulist külge

Mida on noortel inimestel vaja, et olla võimeline meie praeguses kultuuris puhast elu elama? Ma arvan, et neil on vaja kolme asja:

  • Eetiline tarkus selles osas, mis on õige ja hea, ja konkreetsemalt, miks on puhtus vajalik eneseaustuse ja tõelise õnne seisukohast.
  • Iseloomu tugevused, mis teevad võimalikuks puhta elu elamise – st voorused, nagu enesekontroll seksuaalse kiusatusega kokku puutudes; eneseaustus, mis motiveerib tagasihoidlikkust; sügav austus teiste inimolendite õiguste, väärikuse ja väärtuse vastu; vastutustunne teiste heaolu eest; meelekindlus seksuaalsetele survetele vastu panna; ausameelsus ja isiksuslik terviklikkus (integrity), mis hoiab meid ustavatena oma uskumustele ja väärtustele; tahtetugevus uuesti alustamisel, kui oleme eksinud; ja, kui inimesel on religioosset usku, siis alandlikkus toetuda raskuste ja läbikukkumistega vastamisi seistes Jumala armule.
  • Eetilised tugisüsteemid nagu selge õpetamine ja meie vanemate poolne hea eeskuju; iseloomupõhine kursus abieluks ja perekonnaks ettevalmistaval nõustamisel; ülekooliline iseloomukultuur; ning tugev puhtuseõpetus meie kirikutes, templites ja mošeedes. Need eetilised tugisüsteemid, eriti koos toimides, pakuvad keskkondlikku tuge, mis aitab noorel inimesel elada puhtalt hüperseksualiseeritud maailmas, mis ei hinda seda voorust.

Vaatame neid kolme punkti lähemalt.

1) Eetiline tarkus

Kuidas me saame aidata noortel inimestel välja kujundada tugevat eetilist tarkust, mida nad vajavad puhta elu elamiseks? Siin on tosin asja, mida saame teha.

A. Õpeta armastuse tähendust

Armastus on palju enam kui tunded. Armastus tahab seda, mis on teise inimese jaoks parim. Kas abieluväline seks läbib selle testi? Kõik head asjad on väärt ootamist; kui see on armastus, siis armastus ootab.

B. Õpeta puhtuse tähendust

Puhtus tähendab palju enamat kui seksuaalsest vahekorrast hoidumine. Nagu üks kõneleja ütles, “Te võite seksist hoiduda ja ikkagi olla ebapuhas, vaadates pornograafiat, kandes nappe riideid või andes järele masturbeerimisele, kirglikule hellitamisele, pettingule või oraalseksile. Puhtus on elamise viis, oma seksuaalsuse kui äärmiselt suure varanduse austamise viis.”

C. Aita noortel inimestel kujundada visioon abielust ja orienteeritus tulevikule

Üks kogenud puhtuseõpetaja ütleb: “Lastel ei ole motivatsiooni oodata, kui nad ei tea põhjalikult, mida oodata. Kui nad hakkavad mõtlema abielust kui isiklikust sihist elus ja mõtlema, mida nad tahaksid oma abiellu kaasa tuua, on neil tõeline põhjus seksuaalse intiimsuse hoidmiseks selle erilise inimese jaoks, kellega nad tahavad koos veeta kogu oma elu.”

D. Õpeta ootamise tasude kohta

Eetiline tarkus tähendab mõistmist, et abielu ootamine toob endaga palju positiivset – nii koheselt kui tulevikus. Näiteks: seksiga abieluni ootamine muudab teie kohtamas käimised paremaks, kuna veedate rohkem aega teineteist tundma õppides. Ootamine tõstab teie eneseaustust. Ootamine toob teile juurde austust julguse eest oma põhimõtetele kindlaks jääda.

E. Õpeta abielueelse seksi emotsionaalsete ohtude kohta

Meie keskuse 2007. aasta sügiseses uudistekirjas Neljas ja Viies R (The Fourth and Fifth Rs) jagame lugusid keskkooli- ja kolledžiõpilaste eludest, mis illustreerivad abielueelse seksuaalsuhte kümmet emotsionaalset ohtu: mure rasestumise ja haiguste pärast, kahetsus, süütunne, enesehinnangu ja eneseaustuse langus, iseloomu laostumine, hirm pühendumise ees jne.

F. Kujunda välja eetiline arutluskäik, mida on vaja, et vastata küsimusele “Kui ma kasutan kaitsevahendeid, kas see muudab seksi vastutustundlikuks?”

Kas meie õpilased suudavad eetilised eksijäreldused sedasorti mõtlemises üles leida? Arvestades, et kondoomid ei kindlusta täielikku kaitset raseduse ja haiguste eest ja ei kaitse üldse mingil määral emotsionaalsete tagajärgede eest, siis kas kondoomi kasutamine muudab abieluvälise seksi “vastutustundlikuks” teoks?

G. Uuri mitteabielulise kooselu tagajärgi

Me peaksime noortele inimestele tutvustama ka seda, mida uuringutega on kooselu kohta leitud: see kahekordistab lahutuse riski. Lastega kooselu-perekondades on laste ahistamise risk (tüüpiliselt ema elukaaslase poolt) kakskümmend korda kõrgem kui kahe abielus bioloogilise vanemaga peredes.

H. Esita küsimus “Kui kaugel on liiga kaugel?”

Millised piirangud füüsilisele kiindumusele võimaldavad mitte abielus olevatel paaridel säilitada enesekontrolli ning meele ja keha puhtust? Üks hea juhis: piirake kiindumust põgusate kallistuste ja kergete suudlustega. Igasugune seksuaalne intiimsus on “abielu keel.”

I. Õpeta meedia “kirjaoskust”

Eriti tänapäevases meedia poolt juhitavas maailmas peab eetiline tarkus hõlmama võimet mõelda kõigist meedia vormidest kriitiliselt (“Kas nad kujutavad seksi realistlikult?”) ja kaitsma meie noori pornograafia eest. Meie lastel on vaja teada, et pornograafia on vale, sest rüvetab inimese väärikust ja alandab seksuaalsuse sügavat tähendust. Pornograafia on ka väga sõltuvust tekitav ja abiellu kaasa võetuna võib tekitada abikaasade vahel tõsiseid probleeme.

J. Kujunda välja religioosne “kirjaoskus”

Uuringutega on leitud, et noored, kes võtavad oma usku tõsiselt, omavad vähem tõenäoliselt seksuaalsuhetesse, tarbivad väiksema tõenäosusega narkootikume, alkoholi, ning on vähemtõenäoliselt antisotsiaalselt käituvad. Peaksime õpilasi julgustama välja uurima, mida nende religioosses traditsioonis, kui neil selline on, seksuaalsuhete kohta õpetatakse. Paljud neist ei tea seda.

K. Kujunda välja arusaam universaalsetest moraalsetest printsiipidest

Kõik eetilise tarkuse vormid, mida olen siiani käsitlenud, on konkreetselt seotud seksuaalsuhete ja puhas olemise põhjustega. Ülaltoodud eetilised kaemused viivad tõenäolisemalt eetilise käitumiseni, kui toetuvad laiematele eetilistele arusaamadele, mis kehtivad kogu moraalse käitumise spektri, mitte üksnes seksuaalsuhete kohta. Üks selline arusaam on idee, et on olemas “loomulik moraaliseadus,” mis on meie inimloomusse vermitud. Käitumisviisid, mis on selle loomuliku moraaliseadusega kooskõlas, näiteks puhtalt elamine, on head ja viivad õnneni. Käitumisviisid, mis lähevad selle moraaliseadusega vastuollu, näiteks ebapuhtad teod, põhjustavad meile probleeme.

L. Õpeta oskust langetada eetilisi otsuseid

Osa eetilisest “varustusest”, mida noortel inimestel moraalse elu praktilistes igapäevaküsimustes heade otsuste tegemiseks vaja läheb, on “eetiliste testide” sari. Näiteks kuldreegli test: kas ma tahaksin, et teised seda mulle teeksid? Tõe test. Mis-siis-kui-kõik-nii-teeksid test. Mida-mu-vanemad-tunneksid test. Ja nii edasi religiooni, südametunnistuse, tagajärgede ja ajalehe-esikaanele-sattumise testiga.

2) Puhta elu elamiseks vajalikud iseloomuomadused

Eetiline tarkus tekitab soodumuse käituda eetiliselt, kuid väga paljudel juhtudel ei piisa moraalse käitumise, eriti puhta käitumise, kindlustamiseks üksnes tarkusest. Seksuaalsete kiusatuste ja survega vastamisi seistes vajame toetavaid vooruseid, nagu tagasihoidlikkus, enesekontroll, julgus ja ausameelsus.

Kuidas saab iseloomukasvatus aidata noortel inimestel kujundada vooruseid, mis moodustavad hea iseloomu? On otseses mõttes sadu mooduseid, mida võib leida iseloomukasvatuse kirjandusest, mille hulk on viimase paari aastakümne jooksul tohutult kasvanud. Internetilehed, nagu Iseloomukasvatuse Partnerluse (Character Education Partnership) ja Bostoni Ülikooli Eetika ja Iseloomu Edendamise Keskuse (Boston University Center for the Advancement of Ethics and Character) omad ning meie endi 4. ja 5. R-i Keskuse (Center for the 4th and 5th Rs (Respect and Responsibility – Austus ja Vastutus) oma on head kohad raamatute, artiklite ja teiste allikate otsimisega alguse tegemiseks.

Lubage mul siin kohal keskenduda üksnes kahele üldisele iseloomu kujundamise strateegiale meie “Arukad ja head keskkoolid” (Smart & Good High Schools) aruandest: “enese uurimisele” ja “teiste uurimisele”. Arvame, et neid strateegiaid saab lihtsalt kasutada igas klassis, kursusel või muus hariduslikus kontekstis. Ning usume, et need strateegiad viivad iseloomukasvatuse efektiivsuse maksimumini, esitades õpilastele väljakutse võtta oma iseloomu kujundamise eest isiklik vastutus.

Enese uurimine kätkeb meie iseloomu tugevuste ja nõrkuste hindamist, seejärel täiustamiseks sihtide seadmist ja oma edusammude jälgimist. Enese uurimise loogiline põhiprintsiip on, et oma iseloomus pideva kasvu kindlustamiseks peame esmalt ennast tundma. Teiste uurimine tähendab teiste inimeste või gruppide süstemaatilist jälgimist, et leida, mida saame neilt iseloomu ja selle panuse kohta heasse ellu õppida. Teiste uurimisel täheldame, et saame teiste näidetest palju kasu. Seepärast analüüsitakse teiste uurimises hoolikalt radu, mida teised on järginud ja mis on viinud neid kas edu või probleemideni.

Siin on viis iseloomukasvatuse tegevust, mis näitavad, kuidas kasutada enese uurimist, teiste uurimist või mõlemat kombineeritult.

A. Laske õpilastel sõnastada tähenduslikke sihte elus ja püüelda nende poole

Hal Urban, auhindadega pärjatud keskkooli ajalooõpetaja, andis õpilastele ülesande, paludes neil kirja panna vähemalt 100 sihti oma elus ning seejärel valida 10 kõige olulisemat. Urban kommenteerib: “Õpilased on mulle kirjutanud 10 või 15 aastat peale lõpetamist ja saatnud oma nimekirja 100 sihiga, juba saavutatud sihid äramärgitud. Nad ütlevad, “Kui Te ei oleks pannud meid seda ülesannet täitma, ei oleks ma kunagi isegi unistanud neist sihtidest, veel vähem nenede poole püüelnud või neid saavutanud.”

B. Laske õpilastel teha oma iseloomu inventuur

Teine väärtuslik enese uurimise vorm on aidata õpilastel hinnata nende endi iseloomu tugevusi ja osi, mis vajaksid parandamist. Barbara Lewis’e raamatus “Mille eest Sa seisad?” (What Do You Stand For?) on toodud oma iseloomu inventuuri juhised, mis põhinevad 29 voorusele. (Vaata “Hindamine” (Assessment) osast meie Keskuse internetilehel teisi küsimustikke.) Lewis palub õpilastel märkida ühe või mõlemad mitmest paarist väidetest nagu:

  • Mul on positiivsed hoiakud. / Ma sooviksin paremaid hoiakuid.
  • Mul on puhtad harjumused ja puhtad mõtted. / Ma sooviksin positiivsemaid harjumusi, mõtteid ja mõjutusi.
  • Mul on julgus teha seda, mida soovin ja saada selleks, kes soovin olla. / Tahaksin olla julgem.

Deborah Cole’i and Maureen Duran’i tekstis “Seks ja iseloom” (Sex and Character) laiendatakse sedalaadi enese uurimist puhtusega seotud käitumisviisidele. Õpilasi kutsutakse üles “uurima oma iseloomu ja seksuaalse küpsuse taset.” Kuuest voorusest on igaühe tarbeks antud kümme skaalaastet: aususe, austuse, julguse, enese-distsipliini, vastutuse ja lahkuse jaoks.

C. Jälgi tugeva iseloomuga isikuid

Me saame õpilasi motiveerida nende endi iseloomu lähemalt vaatlema ja mõtlema, milliseks inimeseks nad tahavad saada, viies neid kokku iseloomuga inspireerivate isikutega. See võib toimuda biograafilise visandi või täisbiograafia lugemise, jutustuse kuulamise, külalisesineja kuulamise või hea video või filmi vaatamise teel imetlusväärse iseloomuga ajaloolisest või kaasaegsest isikust.

D. Laske õpilastel seada iseloomu kujundamise sihid tuginedes edukaks abieluks vajalikele voorustele

Enamikul noortest inimestest on abielu oluliseks sihiks elus. Abielu nõuab tugevat iseloomu. Millised iseloomuomadused on heal abikaasal? Õpilased saavad väikestes gruppides ajurünnakuga mõelda, millised omadused nende meelest heal abikaasal on. Seejärel võivad nad kuulata külalisesinejatest paari, kes on rajanud eduka, kestva abielu. Mida nemad, tuginedes oma elukogemusele, peavad kõige olulisemateks iseloomu omadusteks abielus? Siis võivad õpilased teha eneseuuringu: “Loetle kolm iseloomu voorust, mis sul enda meelest praegu olemas on, mis teevad sind heaks abieluinimeseks ja kolm, milles sul on kasvuruumi. Vali üks, millega hakkad sel nädalal tööle. Koosta plaan ja jaga seda klassikaaslasega.”

E. Laske õpilastel sõnastada isiklik eluülesanne

Ühel oma külaskäigul meie uurimuse “Arukad ja head keskkoolid” raames vaatasime, kuidas õpetaja töötas oma õpilastega, aidates neil koostada eluülesannet. Ta alustas lõigu näitamisega Tom Cruise’i filmist “Jerry McGuire”, milles kangelane võtab endale riski kirjutada avalik eluülesande sõnastus ja lubab teistest inimestest hoolida. Seejärel esitas õpetaja õpilastele küsimusi: Milline inimene tahan ma olla (iseloomu, mitte karjääri osas)? Mida ma tahan teha (panustamise ja saavutuste, mitte karjääri osas)? Millised muutumatud väärtused või printsiibid saavad mu olemise ja tegutsemise aluseks? Kujutle, et sa oled enda matustel. Mida sa tahad, et inimesed sinust mäletaksid ja sinu kohta räägiksid?

Üks lõpuklassi tüdruk tunnistas, millise muutuse eluülesande kirja panemine tema elus kaasa tõi: “Keskkooli esimeses klassis ei suutnud ma millelegi keskenduda, sest mul oli poiss-sõber. Ma tahtsin tema heaks kõike teha, et teda õnnelikuks teha. Siis kerkis muidugi seksi teema üles. Ma ei olnud selleks üldse valmistunud ja see muutus närivaks, pidevalt mõtteis olevaks asjaks minu peas. Ma ei tahtnud seksuaalsuhtesse astuda – aga kõik teised rääkisid muudkui, ‘Lihtsalt tee seda!’ (Just do it!) Siis ma osalesin koolis iseloomu kujundamise kursusel, kus nad õpetasid mind eluülesannet koostama. Ma hakkasin kirjutama ja muudkui kirjutasin ja kirjutasin. See andis mulle suuna ja keskme ning ma tundsin, et mul on plaan ja põhjus teha seda, mida ma tegin. See aitas mul tõesti oma standardite juurde jääda.”

3) Puhtuse eetiliste tugisüsteemide ülesehitamine

Kui noored inimesed võtavad tõsiselt vastu väljakutse saada nii headeks isikuteks kui vähegi võimalik, teevad nad vooruste osas edusamme. Kuid meil tuleb luua ka toetavad moraalsed keskkonnad, sellised, mis aitavad hüvitada negatiivseid mõjusid maailmast, mis on puhtuse ja paljude teiste kaitsmist vajavate vooruste suhtes vaenulik.

Oma “Arukad ja head koolid” nägemuses kutsume koole üles võtma liidri rolli “eetilise õppiva kogukonna” kujundamisel. Eetiline õppiv kogukond võimaldab kujuneda iseloomukultuuril, mis esitab oma liikmetele väljakutse olla parem ja end maksimaalselt kokku võtta. Selle positiivse keskkonna loomiseks tuleb koolil luua vooruste ja nende kaitsmise mudelid ning kaitsta vooruseid igas koolielu faasis: täiskasvanute eeskuju, kaaslastevahelised suhted, reeglite ja distsipliini käsitlemine, õppekava sisu, akadeemiliste standardite järeleandmatus, konfliktide lahendamine, kogu koolikeskkonna eetos, spordi ja teiste tugiõppekavaliste tegevuste korraldus ning vanemate kohtlemine ja kaasamine. Iga koolielu dimensioon pakub olulisi võimalusi iseloomu kujundamiseks.

Oma uurimuses “Arukad ja Head Keskkoolid” kirjeldame mitmeid praktikaid, mida saab kasutada ülekoolilise iseloomukultuuri ülesehitamiseks. Nende seas on “proovikivi” avaldused, millega väljendatakse kokkuvõtlikult eetost või asjade tegemise “viisi” koolis. Näiteks Place Way kooli proovikivi algab nõnda: “Place’i koolis püüdleme täiuse poole õpetatuses ja iseloomus.” Ning lõpeb nii: “Sellised me oleme, isegi kui keegi ei vaata.”

Osalus-õpilasomavalitsus on veel üks oluline praktika eetilise õppiva kogukonna kujundamiseks. See peaks andma õpilastele tõelise hääle tõeliste koolielu probleemide lahendamises. Ühes umbes 2000 õpilasega koolis kutsus direktor õpilaste esindajaid üles rajama Aukoodeksit. Kooliaasta lõpus esitlesid nad koodeksit (mis oli läbinud mitmeid visandifaase, tuginedes kogu kooli panusele) koosolekul kõigile õpilastele. Õpilaste liidrid kutsusid kõiki õpilasi “enda ja kooli eest seisukohta võtma allkirjastades täna lahkudes Aukoodeksi.”

Õppekava ühikutel või kursustel on samuti oma koht. Peagi ilmuvas artiklis käsitlevad Dr Stan Weed ja tema kolleegid uue uurimuse tulemusi, milles uuriti programmi nimega “Mõistlikud põhjused ootamiseks: iseloomu võtmed” (Reasonable Reasons to Wait: Keys to Character) mõju 7. klassi õpilastele. Aasta pärast programmi lõppemist viidi läbi järeltest, milles võrreldi programmis osalejaid (kes olid programmi alguses neitsid) kontrollgrupi neitsitega (kes ei läbinud programmi). Selgus, et viimastega võrreldes olid esimesed olnud seksuaalvahekorras enam kui poole võrra vähem tõenäoliselt. Veelgi enam, see märkimisväärne erinevus kehtis kõigis alagruppides, hoolimata rassist ja soost. Tegemist on hästi kavandatud usaldusväärse uurimusega, mis annab tugevaid tõendeid hästi korraldatud puhtuskasvatuse programmi efektiivsuse kohta.

Inimolendid kalduvad õige toetuse korral tõusma kõrgete ootusteni. Puhtus on raske, kuid seda on suurem osa tõeliselt väärtuslikest asjadest. On aeg, et me kõik, koolid ja vanemad, tõstaksime latti. Ühel päeval meie lapsed tänavad meid.

Artikli autor Thomas Lickona on arengupsühholoog ja haridusprofessor New Yorki osariigi Ülikoolis Cortlandis, kus ta juhib 4. ja 5. R-i (Respect and Responsibility – Austus ja Vastutus) Keskust. Ta on üheksa iseloomu kujundamise alase raamatu autor, sealhulgas “Iseloom on oluline” (Character Matters) ja (koos oma naise Judith’iga) “Seks, armastus ja sina: õige otsuse langetamine” (Sex, Love, and You: Making the Right Decision). Ülaltoodud artikkel on kokkuvõte 2007. aasta novembris Filipiinidel, Manilas toimunud Teise Rahvusvahelise Kongressi “Haridusest Elus, Seksuaalsuhetes ja Armastuses” (Second International Congress on Education in Life, Sex and Love) jaoks valmistatud tekstist. Artikli ingliskeelse täisteksti pealkirjaga “Iseloomu kasvatamine seksuaalsfääris” (Educating For Character In the Sexual Domain) leiab siit (http://www.cortland.edu/character, “Sex and Character” lingi kaudu). Antud artikkel avaldati esmakordselt portaalis MercatorNet.

Üks vastus to “Iseloomupõhine seksuaalkasvatus”

  1. Nirti Says:

    Ahhaa, aga ma eelistan saada seda Ühte Õiget Vahukommi kohe ja praegu, ma ei taha oodata tükk aega, et end siis oksendamiseni täis õgida neist kommidest… :)

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s


%d bloggers like this: