Elukultuuri Instituut vaidlustas abordi riikliku rahastamise põhiseaduslikkuse

by

19.09.2008 — Täna esitavad Elukultuuri Instituut, Noored Konservatiivid ja Eesti Lastevanemate Liit Eesti Vabariigi õiguskantslerile avalduse palvega kontrollida, kas abordi rahastamine Eesti Haigekassa vahenditest on põhiseadusega kooskõlas.

Kehtiva Vabariigi Valitsuse määruse „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ kohaselt tasub Haigekassa naise enda soovil teostatava (st ilma meditsiinilise põhjenduseta) abordi eest 70% protseduuri hinnast ehk 1578,5 krooni. (Ilma meditsiinilise põhjenduseta tehtud abordid moodustavad kõikidest esilekutsutud abortidest üle 98%.)

Avalduse esitajate hinnangul on selline regulatsioon vastuolus põhiseaduse §-ga 16, mille kohaselt on igaühel õigus elule.

2002. aastal kirjutas õiguskantsler Allar Jõks Eesti oma ametlikus arvamuses, et põhiseaduse § 16 kaitseb ka sündimata inimeste õigust elule, mistõttu on raseduse katkestamine põhimõtteliselt „vastuolus põhiseaduses sätestatud õigusega elule ja kaitsele kehavigastuse tekitamise eest.“ Jõks lisas, et põhiseadus „ei keela mitte ainult vahetut sekkumist loote eluõigusesse, vaid ka paneb riigile kohustuse loote eluõigust kaitsta.“

Täna esitatavas avalduses seisab, et „olenemata sellest, millised vahendid riik sündimata inimeste elu kaitsmiseks valib, ei ole abordi riiklik rahastamine ühitatav riigi kohustusega kaitsta sündimata inimeste õigust elule. … Riik ei saa üheaegselt olla õiguse elule kaitsjaks ja elu hävitamise rahastajaks.”

Avalduse kaaskirjas märgitakse, et abordi riigieelarveline rahastamine on kahetsusväärne ka seetõttu, et välja arvatud ohu korral ema elule või tervisele ei ole naise omal soovil tehtav abort protseduur, mis oleks vähimalgi määral meditsiiniliselt põhjendatud. Valikabort on suunatud sündimata inimese elu ja tervise hävitamisele ning võib tõsiselt kahjustada ka ema vaimset ja füüsilist tervist. Valikabort ei ravi ühtegi haigust ega paranda ühtegi tervisehäda, mistõttu on seda kentsakas hõlmata „tervishoiuteenuste“ loetellu.

Lisaks juhitakse avalduse kaaskirjas tähelepanu sellele, et Eesti Vabariik ei ole teinud märkimisväärseid pingutusi, tagamaks reaalselt sündimata inimeste õiguse elule efektiivset kaitset, samas kui teha oleks väga palju, alates sündimata laste emade tugikeskuste rajamisest kuni toimiva abordieelse nõustamis- ja adopteerimissüsteemi ülesehitamiseni. Toetada tuleks inimelu ja -väärikust austavaid, mitte neid hävitavaid lahendusi.

Alates 1956. aastast, kui abort Eestis Nõukogude Liidu poolt seadustati, on sel teel tapetud enam kui poolteist miljonit sündimata inimest — seda on rohkem, kui tänases Eestis elanikke. Pärast iseseisvuse taastamist on seda praktikat aastaid läbi viidud Eesti Vabariigi ja seega kõigi maksumaksjate rahalisel toetusel — seda hoolimata asjaolust, et põhiseaduse preambula kohaselt peab Eesti Vabariik tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Eesti Vabariik, mis kulutab sündimata inimeste tapmise rahastamiseks enam kui 10 miljonit krooni aastas, on üks kõrgema abordimääraga riike maailmas.

Seaduse kohaselt teeb õiguskantsler põhiseadusele mittevastava akti vastuvõtnud organile ettepaneku akt põhiseadusega kooskõlla viia. Kui seda 20 päeva jooksul ei tehta, teeb õiguskantsler Riigikohtule ettepaneku tunnistada õigustloov akt või selle säte kehtetuks.

Avalduse ja selle kaaskirjaga saab tutvuda siin.


%d bloggers like this: