Uuring: Abort ja hormonaalsed kontratseptiivid mõjutavad rinnavähi tekkimise riski

by

breast-cancer-ribbonjpgTäna avaldame artikli, mis heidab varju peavoolu meedias mahavaikitud või koguni eitatud faktile, et abort ja hormonaalsete kontratspetiivide kasutamine kasvatavad märkimisväärselt rinnavähi tekkimise riski. Antud faktid kinnitavad taas kord, et abort ei ole mitte üksi sündimata lastele hävituslik, vaid kujutab endast ka nende laste emadele tõsist terviseriski. On kahetsusväärne, et need, kes räägivad kõige valjemalt nn vabadusest valida, ei taha tegelikult pakkuda inimestele täit informatsiooni, mis võimaldaks langetada valikud teadlikult. Kas ei peaks ka abordieelse nõustamise käigus, just nagu hormonaalsete kontratseptiivide propageerimise ja ka rinnavähi alase teadlikkuse tõstmise kampaaniate raames, inimesi kõnealuste ohtude eest hoiatama? Muidugi peaks. Ent ehk on veelgi olulisem küsida, miks seda siis ei tehta?

John Jalsevac

Septembrikuu alguses avaldati teadusajakirjas Linacre Quarterly artikkel (pdf), milles näitab arstiteaduse doktor Angela Lanfranchi, kuidas raseduse erinevad lõpptulemused mõjutavad rinnavähi tekkimise riski. Lanfranchi nendib, et 52 aasta vältel teostatud uuringud osundavad faktile, et nii abort kui ka hormonaalsed kontratseptiivid võivad märkimisväärselt suurendada rinnavähi tekkimise tõenäosust.

Lanfranchi on Robert Wood Johnsoni Meditsiinikoolis kliinilise kirurgia abiprofessor ja Rinnvähi Ennetamise Instituudi president.

Lanfranchi selgitab: “(Ema) üsas toodavad järglased hormoone, mis muudavad 85 protsenti ema rinnakoest vähi-kindlaks.” See selgitab täiskestvusajaga raseduse (TKR) kaitsvat efekti, mida eksperdid üleüldiselt tunnistavad.

Hilinenud esmast TKR-i seostatakse ajutise riski suurenemisega, kuna see pikendab seda perioodi järglaste saamiseks sobivatel aastatel, kui pea kõik rinnasagarikud on ebaküpsed, vähile vastuvõtlikud ja puutuvad kokku östrogeeni menstruaaltsükli ajal esinevate vähki-tekitavate toimetega. Kuid eluaegsest riskist rääkides saab ema Lanfranchi sõnul lõpuks TKR-i kaitsvast toimest siiski kasu, juhul kui rasedus kestis vähemalt 32 nädalat.

Lühikeseks jäänud rasedused, mis lõppevad enne 32-t nädalat (välja arvatud esimese trimestri nurisünnitused) jätavad rinnad ainult “osaliselt valminuks” ja “enamate kohtadega, kust vähk võiks alguse saada”.

“Esilekutsutud aborti loetakse enneagse sünni põhjustajaks … ja enneaegsus enam kui kahekordistab rinnavähi riski, juhul, kui sünd toimub enne 32. nädalat,” nendib Lanfranchi.

Kuid valdav osa esimese trimesteri nurisünnitustest ei suurenda Lanfranchi sõnul riski, kuna “raseduse hormoonide ebaadekvaatne tase”, mis ebanormaalse raseduse ajal esineb, ei stimuleeri rindade kasvu ja “jätab ema rinnad muutmata”.

Lanfranchi toob välja ka selle, et naiste seas, kellel esines rinnavähk raseduse ajal, elasid kauem need, kes kandsid täiskestvusajaga raseduse võrreldes “veidi lühemat aega elanud” naistega, kel esines nurisünnitus ja “lühima elueaga” naistega, kes olid valinud abordi.

Kuid “on andmeid, mis annavad mõista, et naisel, kes läbib täieliku raseduse ning imetab oma last viie aasta vältel pärast aborti, on madalam rinnavähi risk kui naisel, kes ootab enam kui kümme aastat enne esimese lapse sünnitamist.”

Lisaks sellele “suurendavad rinnavähi tekkimise riski ka hormonaalsed kontratseptiivid, mis sisaldavad östrogeen-progestiini kombinatsiooniga preparaate, väljakirjutatud mis tahes viisil sisse võtmiseks: suukaudselt, transdermaalselt, vaginaalselt või emakasiseselt.”

Teisest küljest aga vähendab imetamine riski “proportsioonis rinnaga toitmise aja pikkusega.” “On olemas teada-tuntud ja dokumenteeritud füsioloogia, mis kinnitab, et nii esilekutsutud abort kui hormonaalseid kontratseptiivid on rinnavähi riskitegurid. Kuid naised, kes otsivad pereplaneerimise teenuseid, ei ole nendest riskidest suuremalt jaolt teadlikud. Seistes silmitsi abordi esilekutsumise või hormonaalsete kontratseptiivide kasutamise otsusega ei saa naised teha informeeritud valikuid,” võtab Lanfranchi küsimuse kokku.

“Seni kui nn rinnavähi alase teadlikkuse ühendused (breast cancer awareness groups) hoiavad meid rindade füsioloogia osas pimeduses, kannatavad naised tohutult — eriti, kui miljonid kahjustavad teadmatult oma tervist, valides abordi ja kombineeritud hormoonide asendus teraapia,” ütles Lanfranchi järeldusi kommenteerinud Abordi/Rinnavähi Koalitsiooni president Karen Malec.

Ta lisas: “Me julgustame avalikkust saatma dr Lanfranchi lugu Ameerika Vähiseltsile. Küsige neilt, kas nad leiavad kirjutises esitatud füsioloogias mingeid ebatäpsusi. Esitage neile väljakutse kaitsta oma positsiooni tavapärasel teel — oma kolleegide kui võrdsete ees — esitades oma vastuväited kirjas selle meditsiiniajakirja toimetajale.”

Allikas: LifeSiteNews.com

Vt lisaks:

  • Dr Angela Lanfranchi, “Normal Breast Physiology: The Reasons Hormonal Contraceptives and Induced Abortion Increase Breast-Cancer Risk”, 76 (3) Linacre Quarterly (2009), 236-249 (pdf).
  • The Polycarp Research Institute: Overview: Breast Cancer and Abortion — Questions & Answers (html)

abortjarinnavähk_graafik

Nagu ülaltoodud graafikust nähtub, oli 2003. aasta seisuga 39-st antud vallas läbiviidud uuringust 29 jõudnud järeldusele, et esilekutsutud abort kasvatab märkimisväärselt rinnavähi tekkimise riski. Allikas: The Polycarp Research Institute (html)


%d bloggers like this: