Elukultuuri Instituudilt kaks uut raamatut: “Abielu” ja “Valmistudes teismeeaks”

by

DIETRICH VON HILDEBRAND: “ABIELU: TRUU ARMASTUSE MÜSTEERIUM”

Suure saksa filosoofi ja teoloogi Dietrich von Hildebrandi (1889-1977) “Abielu: truu armastuse müsteerium” avab arusaama abielust, mille võimalikkuses tänapäeval sageli kaheldakse. See on abielu kui ühendus, mille osapooli tervikuks köitvad sidemed on palju tugevamad kui õigus ja emotsioonid; abielu, milles ühenduse osapooled pühendavad oma elu jäägitus ja isetus armastuses teineteisele

Dietrich von Hildebrand kirjutab: “Kõikidest maistest osadustest on abieluline armas¬tus kõige selgem mina-sina-suhte vorm. Selles on mõtted, tunded, tahe, lootus ja igatsus suunatud armastatud inimesele, selles saab teisest inimesest elu keskpunkt, mis puudutab loodud hüvesid. See, kelle südant täidab niisugune abieluline armastus, elab mitte üksnes koos teisega, vaid teise jaoks.”

Von Hildebrandi väikses formaadis, kuid sügav mõtisklus kinnitab, et abielu tähendab suurt pingutust, loobumisi, õndsust, vaimset kasvamist ning ühtsust. Abielu annab armastusele struktuuri, mille toel püsida ja kasvada. Abielu on tõelise pühaduse tee.

Piiskop Philippe Jourdani sõnul seostab von Hildebrand “suurepäraselt abielu inimsusega ja näitab, et abielu institutsioon ei saa kunagi aeguda, kuna see on osa inimese loomusest. Kuidas saavutada, et abielu oleks selline nagu peab – tee igaviku poole, ja iseeneses igaviku osa, sest armastus on ju igavene? Käesolev raamat aitab meid sellel teel ja näitab, et see tee on lahti igale inimesele.”

Dietrich von Hildebrandi vaimne pärand on erakordselt rikas. Ta on tegutsenud õppejõuna nii Euroopas kui Ameerikas, avaldanud üle kolmekümne raamatu ja veelgi enam artikleid. Fenomenoloogia rajaja Edmund Husserl pidas teda geeniuseks ning oma silmapaistvaimaks õpilaseks. Paavst Pius XII nimetas von Hildebrandi 20. sajandi Kiriku doktoriks. Natsi-Saksamaa võimud tituleerisid ta korduvalt eraisikust vaenlaseks number üks. Ainuüksi need tõsiasjad lubavad arvata, et Dietrich von Hildebrand oli erakordne inimene ning tema mõttemaailma ja tekstidega tutvumine ainult kinnitab seda.

JAMES B. STENSON: “VALMISTUDES TEISMEEAKS: JUHISED LAPSEVANEMATELE”

Miks te mind ei usalda? Miks te kohtlete mind ikka veel nagu last? Miks te seate piiranguid sellele, mida ma kannan ja millist muusikat ma kuulan? Kas ei ole silmakirjalik topeltstandard, et täiskasvanud joovad alkoholi, aga mõistavad hukka noori, kes alkoholi ja muid uimasteid tarvitavad?

Need on mõned küsimustest, millega paljude teismeliste vanemad igapäevaselt kokku puutuvad ning millele James B. Stenson oma raamatus “Valmistudes teismeeaks: juhised lapsevanematele” vastuseid pakub. Raamat julgustab juba väikeste laste vanemaid andma oma lastele selgeid moraalseid juhiseid, et vältida konflikte teismeeas ning aidata neil voorustes kasvada.

James B. Stenson on kõrgelt hinnatud haridusnõustaja, kes on töötanud koostöös paljude Põhja-Ameerika, Suurbritannia, Iirimaa ja Austraalia koolidega. Ta on mitmete populaarsete kasvatusteemaliste teoste autor ning enam kui 20 aastase kogemusega õpetaja.

Kuue lapse ema ja haridusnõuniku Nele Ausi hinnangul on see “kõige realistlikum ja praktilisem raamat laste kasvatusest kristlike põhimõtete järgi, mis on eesti keeles ilmunud.” Ta lisab:

“Siin rõhutatakse laste kasvatuse olulisust juba esimestest eluaastatest alates, seostatuna noore inimese hilisema küpsuse ja vastutustundega. Samuti antakse konkreetseid juhiseid, kuidas aidata lapsevanemal suhelda oma teismelise lapsega, põhjendades siiralt ja julgelt seatud piiranguid ja põhimõtteid. Raamat on mõeldud eelkõige väikeste laste vanematele, et teadlikult ja läbimõeldult valmistuda nende teismeeaks.”

Raamatuid saab osta raamatupoodidest üle Eesti ning Elukultuuri Instituudist (Vene tn 22, tel 6996 104) ilma kaupluste juurdehindluseta.


%d bloggers like this: