Archive for 23. apr. 2010

SEMINAR: Evangelium Vitae kui üleskutse elukultuuri taastamisele

23 aprill 2010

Järgmise nädala lõpus saabub trükikojast paavst Johannes Paulus II poolt 15 aasta eest väljaantud paavstliku ringkirja Evangelium Vitae (1995) eestikeelne väljaanne.

Selle väga olulise teose presenteerimiseks toimub pühapäeval, 2. mail kell 14.00 Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasiumi hoones pisike seminar pealkirjaga “Evangelium Vitae kui üleskutse elukultuuri taastamisele”. Seminari programm on järgmine:

14.00 Sissejuhatus

14.15 Piiskop Philippe Jourdan: “Kas ma olen oma venna hoidja? Sündimata inimesed kui ligimesed”

14.45 Cecilia Sarmiento: “Mida kõneleb teadus inimelu algusest?”

15.15 Vaheaeg

15.30 Markus Järvi: “Elukultuur kui tõekultuur: relativism kui surmakultuuri allikas”

16.00 Toomas Vooglaid: “Kontratseptiivide ja abordi vahelisest seosest”

17.30 Kokkuvõtted, arutelu ja lõpetamine

“Nii isiklik kui ka ühiskondlik moraalne teadvus on tänapäeval, ka massiteabevahendite olulise mõju tulemusena, seatud äärmiselt tõsisesse ja isegi surmavasse ohtu, milleks on hea ja kurja ärasegamine, ja seda just eluõiguse osas. /…/ Ja ometi ei suuda kõik need mõjud ja pingutused panna vaikima Issanda häält, mis kajab iga inimese südametunnistuses, sest alati saab südametunnistuse sisemises pühamus tärgata armastuse, avatuse ja elu teenimise uus algus.” (Evangelium Vitae, 24)