Abielu: truu armastuse müsteerium

The Mystery of Faithful LoveFenomenoloogia rajaja Edmund Husserl pidas Dietrich von Hildebrandi geeniuseks ning oma silmapaistvaimaks õpilaseks. Paavst Pius XII pidas teda 20. sajandi kirikudoktoriks. Natsi-Saksamaa võimud nimetasid teda korduvalt eraisikust vaenlaseks number üks. Ainuüksi need faktid lubavad arvata, et Dietrich von Hildebrand oli erakordne inimene.

Tema tekstidega tutvumine vaid kinnitab seda. Üheks heaks näiteks von Hildebrandi erakordselt selgest mõistusest ning võimest näha väljapoole tavapärast ongi raamat, mille kirjastamisele keskendub käesolev projekt ― tegu on vormilt pisikese, kuid sisult suure teosega, mis kannab nime Die Ehe (ehk Marriage: The Mystery of Faithful Love).

Kõnealuse raamatu veergudel taastab von Hildebrand meie kaasaegsele maailmale eriti aktuaalselt arusaama abielust, mida täna ei peeta valdavalt enam võimalikukski. See on abielu kui ühendus, mille osapooli tervikuks köitvad sidemed on palju sügavamal tasemel kui õigus ja emotsioonid; abielu, milles ühenduse osapooled võitlevad iseenese vastu teise osapoole nimel (just seetõttu on abielu individualismi ja naudinguid ülistavas ühiskonna ebapopulaarseks muutunud). Abielu tähendab suurt pingutust, loobumisi, õndsust, sügavat isiklikku vaimset kasvamist ning ühtsust ― isetut armastust. Abielu annab armastusele struktuuri, mille toel püsida ja kasvada. Abielu on tõelise pühaduse tee. See on nägemus abielust, mida paljud peavad müütiliselt ihaldusväärseks, ent vähesed näevad seda reaalse kutsumusena, mida oleme pea kõik kutsutud elama.

Tõeliselt inimloomusega kooskõlas oleva arusaamise taastamine abielust tundub täna olevat olulisem kui kunagi varem. Sellise arusaamise puudumise tingimustes sõlmitakse abielusid üha vähem ning ka lahututuste arv on poole sajandiga kasvanud kordades. Abieluinstitutsiooni allakäik tähendab aga kindlustunde kadumist inimeste vahelistes suhetes, mis omakorda viib paljude väga raskete tagajärgedega protsesside käivitumise ja süvenemiseni. Purunenud perekondadest tulevad lapsed kujunevad tihti „katkisteks inimesteks” ega usu enam ise elukestvasse armastusse ja abielusse. Nii tekib nõiaring, mille toimel kasvab üha süvenev usaldamatus ning kartus end täielikult kaasinimesele avada, mis omakorda kutsub esile inimsuhete pealiskaudsuse — see mõjutab omakorda ühiskondlikke protsesse kõige põhjalikumal tasemel ning toob kaasa ülimalt tõsised tagajärjed.

Loodame südamest, et Dietrich von Hildebrandi sügava ja tõeliselt ilusa nägemuse abielust eesti lugejaile kättesaadavaks tegemine annab panuse abielu olemuse mõistmise paranemisse ning inspireerib ja julgustab inimesi astuma sellele nõudlikule täiusliku õnneni juhatavale vaimse kasvamise teele.

Raamat peaks valmima 2008. aasta kevadel.


%d bloggers like this: