Archive for the ‘Abielu’ Category

Elukultuuri Instituudilt kaks uut raamatut: “Abielu” ja “Valmistudes teismeeaks”

30 november 2009

DIETRICH VON HILDEBRAND: “ABIELU: TRUU ARMASTUSE MÜSTEERIUM”

Suure saksa filosoofi ja teoloogi Dietrich von Hildebrandi (1889-1977) “Abielu: truu armastuse müsteerium” avab arusaama abielust, mille võimalikkuses tänapäeval sageli kaheldakse. See on abielu kui ühendus, mille osapooli tervikuks köitvad sidemed on palju tugevamad kui õigus ja emotsioonid; abielu, milles ühenduse osapooled pühendavad oma elu jäägitus ja isetus armastuses teineteisele

Dietrich von Hildebrand kirjutab: “Kõikidest maistest osadustest on abieluline armas¬tus kõige selgem mina-sina-suhte vorm. Selles on mõtted, tunded, tahe, lootus ja igatsus suunatud armastatud inimesele, selles saab teisest inimesest elu keskpunkt, mis puudutab loodud hüvesid. See, kelle südant täidab niisugune abieluline armastus, elab mitte üksnes koos teisega, vaid teise jaoks.”

Von Hildebrandi väikses formaadis, kuid sügav mõtisklus kinnitab, et abielu tähendab suurt pingutust, loobumisi, õndsust, vaimset kasvamist ning ühtsust. Abielu annab armastusele struktuuri, mille toel püsida ja kasvada. Abielu on tõelise pühaduse tee.

(more…)

Ütle jah! Mida sa ootad?

27 mai 2009

bride&groom1Mark Regnerus

Kohal on kevad, see suursugune aastaaeg, mil noorte meeste ihad ning meeldimised kergelt armastuse-mõteteks muutuvad, nagu poeet Tennyson kord vihjamisi kirjutas. „Kergelt“ on õigesti öeldud. 

Ameerika meeste keskmine esmaabiellumise iga on nüüd 28 aastat. Alates 1970. aastast on see tõusnud tervelt viie aasta võrra ning on ühtlasi vanim arvestatud keskmine sellest ajast, kui Tsensuse Büroo arvet pidama hakkas. Kui mehed naisi selle tõusva kaarega kaasa ei tiriks, ei kaebaks ma sugugi. Kuid nüüd võtavad naised selle esmakordse sööstu abiellu ette samuti vanemas eas. Vanusevahe abikaasade vahel on vähenemas: abielluvaid mehi ning naisi lahutas 1890. aaastal keskmiselt enam kui neli aastat ning 1960. aastal umbes 2,5 aastat. Nüüd on selleks näitajaks vähem kui 2 aastat. Ma arvasin varem, et ainult noored mehed — ning sealjuures vähemus neist — tembeldavad abielu surmaks nende noorusele, vabadusele ning võimele teha, mida iganes nad soovivad. Nüüd on see mõtteviis peibutamas ka naisi. 

Minu uuringutes noorte täiskasvanute romantiliste suhete alal annavad paljud naised märku, et tunnevad survet vältida tõsiseid mõtteid abielust kuni nad on vähemalt hilistes kahekümnendates eluaastates. Kui oled kaaslase otsinguil juba ülikoolis, peetakse sind paariaks, kellekski, kes ajab taga oma „PR(proua) kraadi“. Aktiivselt abielu kaalumine, kui oled 20 või 21 tundub olevat nii lääge, nii ebaseksikas, nii anakronistlik. Need, kes seda siiski  teevad, kardavad seda tunnistada — see on lihtsalt liialt skandaalne.

Kuidas me selleni jõudsime? Süüdi ei ole niivõrd otsustusvõimetud noored, kui meie, nende vanemad. Meie omad ettekujutused abielust muutusid, kui ronisime karjääriedu suunas.

(more…)