Archive for the ‘EKI uudiskiri’ Category

Elukultuuri Instituudi uudiskiri (nr 4, nov. 2009)

4 november 2009

„Materialistlikus perspektiivis […] on inimestevahelised suhted tõsiselt vaesemaks muudetud. Esimesed kahjukannatajad on naised, lapsed, haiged ja kannatajad ning vanad inimesed. Isikuväärikuse kriteerium, mis nõuab austust, õilsust ja teenimist, on asendatud tõhususe, funktsionaalsuse ja kasulikkuse kriteeriumidega – teisi ei hinnata mitte selle järgi, kes nad on, vaid selle alusel, mis neil on, mida nad teevad ja toodavad. See on tugeva valitsemine nõrga üle.”

— Paavst Johannes Paulus II, Evangelium Vitae (Elu evangeelium), 23

Lugupeetavad!

Viimase uudiskirja laialisaatmisest on möödas kahetsusväärselt palju aega — ligi pool aastat. Uudiskirja ilmumata jäämisest ei maksa aga järeldada, et Eestis ja maailmas ei ole vahepealsel ajal midagi elukultuuri seisukohast märkimisväärset aset leidnud — toimunud on väga palju. Uudiskirja viibimise põhjuseks on pigem asjaolu, et lahendamist vajavaid ülesandeid on pidevalt kordades rohkem kui Elukultuuri Instituudil võimalusi neid lahendada.

Tõepoolest, vahepealsel ajal on EKI tegutsenud õige mitmel rindel.

(more…)

Elukultuuri Instituudi uudiskiri (nr 3, aprill 2009)

27 aprill 2009

Lugupeetavad!

Pärast õiguskantsler Indrek Tederi poolt otsuse langetamist ja selle teatavaks tegemist on abordi riikliku rahastamise küsimuses maad võtnud vaikus. Need, kes seisavad seksuaalse piiramatuse ideoloogia eest ning peavad kristlikule moraaliõpetusele vastu seistes aborti vabaduse väljenduseks ja põhiõiguseks, hingavad kergendatult.

EKI kommentaar, milles on toodud välja, et soovitud järeldusteni jõudmiseks eiras õiguskantsleri otsus talle esitatud avalduse keskseid argumente (ehk eelmise õiguskantsleri seisukohta, et riik peab kaitsma sündimata inimeste õigust elule) ning kätkes elementaarseid loogikavigu, sündimata inimeste dehumaniseerimist ning põhiõiguste moonutamist, ei ole leidnud mingisugustki vastukaja — ei õiguskantsleri kantselei ega meedia poolt (erandiks on artikkel EELK lehes Eesti Kirik). Veelgi enam, mäletamist mööda keeldus ajaleht Postimees isegi EKI kommentaari avaldamast. Paistab, et asjaolu, et õiguskantsleri otsus on äärmiselt puudulik, ei kujuta endast probleemi, eeldusel et selles võetud seisukohad on nö poliitiliselt korrektsed. Õigusriigi ideaale silmas pidades on tegu väga ohtliku tendentsiga.

See, kui oluliseks on abordivabadus ühiskonnale saanud ning kuivõrd on surmakultuur tema üle võimust võtnud, nähtub ilmekalt asjaolust, et sündimata inimeste õiguse elule eest ei seisa oma programmi kohaselt mitte üksi parlamenti kuuluv Eesti poliitiline erakond; samuti nähtub see asjaolust, et isegi kõige tulisema majandus- ja eelarvekriisi ajal — ajal, mil räägitakse vajadusest säästa iga miljon — ei kaalu Vabariigi Valitsus võimalust loobuda sündimata inimeste tapmise riiklikust rahastamisest, millele kulutatakse aastas enam kui 10 miljonit krooni maksumaksjate raha. See fakt on seda perverssem, et jutt käib riigist, mille rahvas on jätkuvalt kindlalt väljasuremise kursil.

(more…)

Liitu Elukultuuri Instituudi uudiskirjaga

23 aprill 2009

Kui soovite liituda EKI uudiskirja saajate ringiga, täitke palun alltoodud vorm (märkige kindlasti oma nimi ja e-posti aadress). EKI uudiskiri saadetakse laiali ca kord paari kuu jooksul ning selle tellimisest võib igal hetkel loobuda.

(more…)