Archive for the ‘Kunstlik viljastamine’ Category

Loeng bioeetikast

26 märts 2009

Katoliku.ee lehel antakse teada, et laupäeval, 28. märtsil kell 19.00 toimub Peeter-Pauli kiriku keldris bioeetika teemaline loeng Usukongregatsiooni Instruktsiooni Dignitas Personae kohta. See dokument kinnitab inimembrüo väärikust ja julgustab eetilist teadustööd biomeditsiini vallas ning käsitleb muu hulgas küsimusi, mis puutuvad kunstlikku viljastamisse, kloonimisse jms.

Loeng on inglise keeles ning lektoriks on meditsiinilise ja teoloogilise hariduse saanud isa Alfonso Di Giovanni.

Embrüo dehumaniseerimine: keeleline eksimus või ideoloogiline eksitus?

5 august 2008

Elukultuuri Instituudi avalik kiri

Portaali Abort.ee ettevalmistamise käigus selgus, et aastaid on levinud eksitav arusaam, mille kohaselt rasestumine algab viljastatud munaraku kinnitumisega emakaseinale ehk pesastumisega. 

Jätame siinkohal kõrvale iseenesest väga olulise küsimuse sellest, kas rasedus algab viljastumisest, nagu seda määratleb enamik üld- ja meditsiinisõnaraamatuid, või pesastumisest, nagu seda määratlevad alates möödunud sajandi 70-80ndatest aastatest mõned rahvusvahelised organisatsioonid, ja vaatleme määratluse sisulist poolt – väljendit “viljastatud munaraku pesastumine”. On lihtne tõsiasi, et sellist nähtust nagu “viljastatud munaraku pesastumine” ei ole olemas. Munarakk, olgu ta viljastatud või viljastamata, ei pesastu.

(more…)

Elu väärtustamine vaadatuna Katoliku Kiriku seisukohast

18 mai 2008

Ettekanne peeti lühendatud vormis 27. veebruaril 2003 Eesti Kirikute Nõukogu mooraalinihete uurimise ja eluväärtuste töögrupi ühiskoosolekul.

1. Taotlus

Oma ettekandes püüan esitada katoliku kiriku seisukohad elu väärtustamist puudutavates küsimustes, lootes, et see aitab kaasa eluväärtuste töörühmas ja EKN-s ühiste seisukohtade kujundamisele nendes küsimustes, mis võimaldaks kirikul kinnitada oma selget ja ühemõttelist positsiooni elu puudutavates küsimustes ühiskonnas ning astuda samme olukorra parandamiseks.

(more…)

Kunstlik viljastamine — kas rahva püsimajää- mise võti?

4 september 2007

test_tubes.jpgNüüd, kus rahvastel terves maailmas ei õnnestu end taastoota, hakkavad poliitikud mõistma, et laste vähesus võib osutuda oluliselt tõsisemaks probleemiks kui nende paljusus. Nii on saanud uueks poliitiliseks väljakutseks sündide arvu plahvatuslik tõstmine.

Tavapäraste vahendite seas on beebiboonused, peretoetused, pikendatud emadus- ja isaduspuhkused ning paindlikumad töögraafikud emadele.

Mõnedes riikides on leitud ka loomingulisemaid lahendusi. Mõistlikuma poole näiteks on Portugal, kus sündimus on 1,5 last naise kohta. Seistes silmitsi oma pensionisüsteemi pankrotistumisega lähema kümne aasta jooksul, on seal arutatud võimalust teha väiksema laste arvuga inimestele kohustuslikuks maksta oma pensionifondi suuremaid makseid.

Veidrama poole esindajaks on Jaapan, kus kohalikud omavalitsused toetavad rahaliselt kiirkohtamist, et aidata ajapuuduses kontoriametnikel kaasasid leida.

(more…)