Archive for the ‘Loodushoid’ Category

Mis on mugava teadmatuse hind?

9 mai 2007

Veel mitte kuigi ammu elasid inimesed enamasti moel, et suur osa tarbitavast oli kas ise toodetud/kasvatatud/püütud/kütitud või ostetud inimestelt, kes olid vastavad kaubad tootnud/kasvatanud/ püüdnud/küttinud. Ühesõnaga omasid inimesed pea alati nende kätte jõudnud produktide saamisloost ülevaadet. Tänaseks on olukord radikaalselt muutunud.

Kaasaegsel globaliseerumise ja isiklikkusetuse ajastul on inimesed üha vähem teadlikud, millist käitumist nad oma tarbimisvalikutega toetavad. Enamik inimestest, elades linnades või praktiseerides maal elades linnaeluga sarnanevat elustiili, ei ole isemajandavad, vaid ostavad pea kõik tarbitava erinevate tootjate kaupu vahendavaist poodidest.

Kuivõrd turumajanduse tingimustes osutuvad konkurentsivõimeliseks madala tootmishinnaga kaubad, on suur osa Euroopas müüdavast (ja tarbijate poolt ostetavast) pärit väljastpoolt meie kontinenti ― enamasti Aasiast. Näitena võib osutada tekstiilitööstusele, mida ― kui nn. kõrgmood välja arvata ― Euroopas enam praktiliselt ei eksisteeri. Ühesõnaga on tõsiasi, et konkreetse toote päritolu ja lõpptarbija vahele on tekkinud sedavõrd suur distants, et enamik inimesi ei oma nende käsutusse jõudvate kaupade saamisloo kohta pea mingit teadmist.

(more…)