Archive for the ‘Üldine’ Category

Elukultuuri Instituudi häälekandja missioonist ja taotlustest

1 mai 2007

PigeonElukultuuri Instituudi missiooniks on panna ühiskonna-alaste arutelude keskmesse täisväärtuslik nägemus inimisikust kui vaimu ja keha ühtsuses eksisteerivast vaba tahtega mõistuslikust olendist.

Sellest lähtudes püüab Elukultuuri Instituudi häälekandja tuua lugejateni käsitlusi rahvusvahelistest ja Eesti-sisestest ühiskondlikest võtmesündmustest ja protsessidest, mis mõjutavad meist igaühe elu — nägemust inimeseksolemisest, abielust ja perekonnast. Samuti kajastab häälekandja EKI ettevõtmisi-tegemisi.

Elukultuuri Instituudi häälekandja on suunatud kõigile, kes on veendunud, et inimloomus on moraali mõõdupuu, et tõde ei määratleta demokraatliku hääletamise teel, et eetika on enam kui pelgalt arvamused, et inimelul on transendentaalne dimensioon ning et faktid räägivad selgemat keelt kui ideoloogia.

Elukultuuri Instiduudi häälekandja on avatud kõikvõimalikele teemakäsitlustele, mis lähtuvad eesmärgist tabada ühiskondlike protsesside olemust ning tendentse ― kunstist ja muusikast kuni majanduse, poliitika ja õiguseni.