Inglike vetes

Angel in the WatersRegina Doman’i kirjutatud ja Ben Hatke joonistatud Inglike vetes jutustab loo pisikesest poisist ― alates tema elu algusest ehk viljastumisest kuni ca aastaseks saamiseni ― ning teda eluteel saatvast kaitseinglist. Ema kõhus olev poisike jälgib eneses ja tema ümber toimuvaid muutuseid ning räägib neist oma kaitseingliga. Aja möödudes ning keha ja teadvuse arenedes hakkab poisike kuulma helisid ning mõistma, et ema ei ole mitte lihtsalt koht, vaid isik. Sündides saab ta ema veelgi paremini tundma ― nautides tema hellust ― ning ühtlasi kosutab teda teadmine, et inglike jääb eluajaks temaga.

Ilusat ja õrna teksti täiendavad võluvad ja samal ajal teaduslikult tõetruud illustratsioonid, mis väljendavad selges keeles elu imet ning uue elu algust ümbritsevat armastust. Erinevalt mitmest teisest raamatust ei püüa autorid selgitada lootelise arengu üksikasju ― selline faktipõhine lähenemine oleks lastele nii või teisiti hoomamatu. Selle asemel keskendub raamat pisikese lapse inimlikkuse ja personaalsuse väljendamisele.

Tegu on tõeliselt ilusa looga, mis toob naeratuse nii väikeste kui suurte inimeste näole, sest tegelikult on see ju meie kõigi lugu ― meie kõigi imeline lugu. Olgu raamatu iseloomustamiseks siin kohal ära toodud ühe virtuaalpoe Amazon.com lehel kommenteerinu sõnad:

Angel in the Waters is a wonderful and beautiful book! The illustrations are rich and colorful. The story is a tremendous illustration that pre-born babies (usually called fetuses) are indeed human beings. That is a reality much overlooked in our modern society. I highly recommend this book for both children and adults. It could offer joy for pregnant women or women who have recently given birth, and compassionate truth for women considering an abortion and those encouraging her to do so. It will teach children of all ages, including teens, that human life begins at conception and is indeed sacred. Thank you to the author and illustrator for this important little book!

Elukultuuri Instituut võttis antud raamatu kirjastada kantuna veendumusest, et austuse süvendamine inimelu vastu peab algama juba lapse-eas. Seetõttu on antud projekt kantud lootusest, et raamat jõuab paljude laste ning nende vanemateni, kujundab noorte inimeste ellusuhtumist ja väärtushoiakuid, ning aitab seeläbi luua eelduseid austuse süvenemiseks inimelu vastu. Kindlasti aitab raamat paremini mõista sündimata inimesi sellena, kes nad on ― inimestena.

Lisainfo aadressil www.angelinthewaters.com


%d bloggers like this: