Leedu julge keeld homopropagandale

2 september 2009 by

gaystory_01Leedus võeti vastu seadus, millega kaitstakse alaealisi neile kahjuliku teabe eest.

Leedu parlament leidis sel kuul piisavalt energiat mitte ainult eelarvekärbeteks, vaid ka tugeva seisukoha võtmiseks pereväärtuste küsimuses, vaidlustades sedasi Euroopa Liidus valitseva status quo ja põhjustades rahvusvahelises kogukonnas lärmakaid reaktsioone. Selle Balti riigi 141-liikmeline seadusandjate kogu võttis 14. juulil häältega 89-6 vastu alaealiste kaitse seaduse, mis piirab noortele kahjuliku informatsiooni propageerimist. Graafilise vägivalla, lõhkeainete kombineerimise juhendite, narkootikumide positiivses valguses näitamise ja pornograafia kõrval piiratakse sellise teabe levitamist, mis propageerib homoseksuaalseid, biseksuaalseid ja polügaamseid suhteid.

Süüdistused „homofoobias“ ja „inimõiguste“ rikkumises olid kiired laekuma. Amnesty International ruttas kohut mõistma, öeldes et kõnealune seadus „on osa Leedus kasvavast lesbide, geide, biseksuaalide ja soovahetuse läbinud inimeste vastu suunatud hirmutamise ja diskrimineerimise kliimast“ ning et see „võtab ära sõnavabaduse ja jätab õpilased ligipääsuta toetusele, mida neil võib vaja minna.“ Rootsi, mille käes on hetkel EL-i eesistuja roteeruv koht, sekkus samuti asjasse. Nimelt tõstatas Rootsi saadik antud küsimuse Leedu uue presidendi esimesel kohtumisel diplomaatilise kogukonnaga, taunides asjaolu, et seadus võrdsustab homoseksuaalsuse ühiskondlike hädadega nagu vägivald ja narkootikumid.

Read the rest of this entry »

Rünnakud perekonna vastu

24 august 2009 by

junoDM1002_228x519

Varro Vooglaid

Ei ole tarvis pikalt selgitada, et ei saa olla tugevat rahvast ja riiki ilma, et eksisteeriks palju tugevaid perekondi. Seda tõsiasja on nenditud ka meie põhiseaduses, mille § 27 lg 1 kohaselt on “Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena … riigi kaitse all.”

Just perekond on ainuke sotsiaalne kooslus, mis on rajatud armastusele, milles valitsevad kõige lähedasemad võimalikud inimsuhted, mis aitab inimestel õppida oma ninast kaugemale vaatama ja teineteisega arvestama ning mis loob lastele nende arenguks ja kasvamiseks hädavajaliku turvatunde. Seepärast on fundamentaalselt oluline, et ühiskond teeks kõik võimaliku tagamaks perekonna institutsiooni heaolu.

Riigi ja perekonna suhtest rääkides on üheks peamiseks printsiibiks subsidiaarsuse põhimõte: riik peaks hoiduma sekkumisest perekondlikesse suhetesse, kui selleks ei ole just hädavajadust. Riik peab võimaldama perekondadele perekonda puudutavates küsimustes iseregulatsiooni ning hoiduma perekonna kompetentsi kuuluvaisse küsimustesse sekkumast. Iga riigipoolne sekkumine sellistesse küsimustesse, välja arvatud hädavajaduse korral, kujutab endast riigivõimu tugevdamist perekonna institutsiooni nõrgestamise arvel — seda enam, kui sellised sekkumised ei ole üksnes juhuslikud, vaid kirjutatakse kehtivasse õigusesse ning institutsionaliseeritakse.

Read the rest of this entry »

Uus Benedictus uuel pimedal ajastul

19 august 2009 by

Paavsti viimane entsüklika on tema järjekordne lahing sõjas meie kultuuri õõnestava moraalse relativismi vastu.

Dr Thaddeus J. Kozinski 

Võin kihla vedada, et paljudele, kes elasid pimedal keskajal, ei tulnud kunagi mõttessegi, et kõnealune ajastu oleks kuigi pime olnud, ning et Rooma impeeriumi allakäigu ja lagunemise ajal elanud ei märganudki ilmselt, et see on kiirelt alla käimas, lagunemisest rääkimata. Kuna Minerva öökull lendab vaid hämaras ning tagantjärele tarkus on kõige kindlam, näib nii ajaloo kui inimloomuse kõigutamatu seadus olevat, et inimene tunneb „ajastu märgid“ ära alles pärast selle ajastu möödumist.

PopeBenedictXVI

Üks tänapäeva nutikamaid „märkide lugejaid“ on valitsev paavst. Siin on üks paavst Benedictus XVI jahmatamapanev, ent samas täpne tähelepanek: “Me liigume relativismi diktatuuri suunas, mis ei tunnista millegi kindel olemist ning mille kõrgeimaks eesmärgiks on igaühe enda ego ja enda ihad.“ Kui lubate mul panna see vähem filosoofilisse vormi, siis ütleb Püha Isa meile, et Lääne kultuur on langemas barbarismi.

Read the rest of this entry »

Euroopa tuleviku määrab islam või kristlus

18 august 2009 by

Veiko Vihuri

Kuue aasta eest toetasid teiste seas paljud kristlased Eesti astumist Euroopa Liitu. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik võttis koguni juhtkonna tasandil vastu toetusavalduse. Tõsi, EL-iga ühinemise aadressil kostus ka kriitikat, peamiselt vabakoguduste poolt, aga see ei jäänud domineerima. Tõenäoliselt lähtuti (pette)kujutlusest, et liitutakse taas kristliku Euroopaga, kus kirikul ja usul on suurem roll kui ateismist ja usuvastasest propagandast ajupestud Eestis.

Vahel armastavad poliitikud nüüdki veel rõhutada, et Euroopa ühisväärtused baseeruvad kristlusel. Isegi Suurbritannia praegune peaminister Gordon Brown – šoti presbüterliku vaimuliku poeg – väitis, et tema riik on endiselt kristlik. Kristlikest väärtustest kõnelevad meelsasti ka mõned Eesti poliitikud. Kuid mingit kristlikku Euroopat ühise väärtuste- ja kultuuriruumi mõttes ei ole enam ammu olemas. Kirikutornid linnapanoraamis ei tee ühiskonda ja selle elukorraldust kristlikuks. Nüüdisaegne Euroopa on humanistlik projekt, kus kõigi asjade mõõt on inimene ning tema väikesed maised rõõmud ja vajadused.

Read the rest of this entry »

Darwini müüt

12 august 2009 by

DarwinmythCharles Darwin oli lahke ja viisakas mees, ent tema arusaam evolutsioonist viis sotsiaalse darvinismi ja natsismini.

Kuna sel aastal tähistatakse Charles Darwini 200-ndat sünniaastapäeva ja tema raamatu “Liikide päritolust” (Origin of the Species) 150-ndat aastapäeva, on Darwini kohta toodetud palju ülistavat materjali. Tihti üritatakse maalida pilti Darwinist kui sekulaarsest pühakust. 

Üks uhiuus elulooraamat on aga valmis küsima raskeid küsimusi Darwini elu ja õpetuste kohta. Benjamin Wikeri raamat „Darwini müüt“ on biograafiline sketš Charles Darwinist, mis uurib nii kõnealust meest ja tema mõtlemist kui ka tema mõju. Raamatus uurib Wiker lähemalt mitmeid müüte, mis Darwini ümber on üles kerkinud.

Üks suurematest nende müütide seas on arusaam, et darvinism on sama, mis evolutsioon ja et evolutsiooni mõiste pärineb Darwinilt. Tegelikult oli evolutsiooni idee olnud õhus juba paar põlvkonda enne Darwinit, ka tema enda perekonnas. Tema vanaisa Erasmus käis selle idee välja, just nagu ka mitmed teised mõtlejad ja teadlased enne Charlesi.

Wiker tuletab meile meelde, et Darwini tõeline originaalsus seisnes selles, et ta asus teadlikult looma teooriat evolutsioonist, milles puudub jumal. Paljud lähedased sõbrad ja liitlased – nagu Gray, Lyell ja Wallace – ei olnud selle koha pealt Darwiniga nõus. Nad kritiseerisid ka seda, millist tähtsust omistas Darwin looduslikule valikule ja juhtisid tähelepanu teistele suurtele vigadele tema teoorias.

Read the rest of this entry »

Armastusest ei piisa

31 juuli 2009 by

GayPrents123Trayce L. Hansen, Ph.D.

Emad ja isad ei ole ümbervahetatavad. Lapsed vajavad mõlema armastust.

Samasooliste “abielude” toetajad usuvad, et kõik mida lapsed tegelikult vajavad, on armastus. Sellele eeldusele toetudes järeldavad nad, et armastavate samasooliste “vanemate” kasvatus on sama hea, kui armastavate erisooliste vanemate kasvatus. Kahjuks on see algeline oletus – ning kõik, mis sellest johtub – vale. Sest pelgalt armastusest ei piisa!

Kui ka kõik muu on võrdne, läheb lastel elus paremini, kui neid on kasvatanud ema ja isa. Sellises keskkonnas on suurim tõenäosus, et lapsed on avatud nendele emotsionaalsetele ja psühholoogilistele kogemustele, mida neil on edenemiseks tarvis.

Mehed ja naised toovad lastekasvatamisse mitmekesisust; ainulaadset panust, mis kumbki lastele annab, ei ole teisel võmalik asendada. Emasid ja isasid ei saa ümbervahetada. Kaks naist võvad mõlmad olla head emad, kuid kumbki ei saa olla hea isa.

Siin on viis põhjust, miks on laste parimates huvides olla kasvatatud nii ema kui isa poolt.

Read the rest of this entry »

Liberaalne akadeemik Edward Green: Paavstil on AIDSi ja kondoomide osas õigus

29 juuli 2009 by

Harvardi professori Edward Greeni sõnul räägib paavst Benedictus XVI sajandi katku vastu võitlemisest Aafrikas tõtt: truudus ja karskus on paremad relvad kui preservatiivid.

African mother

Foto: Rodolfo Casadei

Oma viimase visiidi ajal Aafrikasse ütles paavst Benedictus XVI ajakirjanikele: „Kondoomide levitamine ei ole lahendus AIDSi probleemile, vastupidi, see teeb olukorra hullemaks.“ Meditsiiniajakirja The Lancet juhtkiri vastas paavsti sõnadele, nimetades neid „ennekuulmatuks ning äärmiselt ebakorrektseks.“ Tuginedes teie kogemustele antud valdkonnas, kas paavstil on õigus või mitte?

Nagu ma olen öelnud Washington Postis ja mujalgi, on paavstil põhimõtteliselt õigus – Aafrika osas. Oleks lihtsam, kui me piirame oma vestluse Aafrikaga, kuna see on koht, kuhu paavst oli teel ning millest ta rääkis. Pole mingeid tõendeid, et kondoomidest on HIV-i nakatumiste vähendamiseks mõeldud terviseorganisatsioonide sekkumises mingit kasu olnud. Seda on pisut raske mõista. Üksikisiku puhul võib igakordne kondoomide kasutamine nii tihti, kui võimalik, olla mõistlik, et vähendada HIV-i nakatumise võimalikkust. Kuid me räägime programmidest, suurtest pingutustest, mis kas töötavad või kukuvad läbi riikide või populatsiooni tasemel. Kaalukad artiklid, mis on avaldatud ajakirjades Science, The Lancet, British Medical Journal ja isegi Studies in Family Planning alates 2004. aastast, on seda asjaolu kinnitanud. Esmakordselt kirjutasin ma kondoomide asemel karskusele rõhumisest aastal 1988 raamatus „AIDS Aafrikas“.

Kondoomid ei tööta, kuna inimesed ei kasuta neid järjepidavalt, kuna neid ei kasutata kedagi tundma õppides ning kuna nad toovad endaga kaasa petliku turvatunde, lastes inimestel võtta suuremaid riske, kui nad kondoomideta võtaksid. Samuti pööravad nad tähelepanu kõrvale paremini toimivatelt ennetamise võimalustelt, nagu truuduse propageerimine.

Read the rest of this entry »

Paavst Paulus VI ja entsüklika Humanae Vitae – lühike sissejuhatus

28 juuni 2009 by

HUMANAE-VITAE19. juunil ilmus eesti keeles esmakordselt paavst Paulus VI poolt 1968. aastal välja antud ning kohe palju protesti kohanud entsüklika Humanae Vitae (“Inimelu edasiandmisest”). Aitamaks luua selle prohvetliku ja 40 aastat pärast avaldamist endiselt vägagi aktuaalse entsüklika mõistmiseks vajalikku konteksti, kirjutas filosoof Markus Järvi järgneva lühikese sissejuhatuse.

Markus Järvi

Kiriku ajaloos on korduvalt tulnud ette hetki, kus väline ja seesmine surve sunnivad teda defineerima ja selgitama Kristuselt apostlite kaudu edasi kandunud igavest õpetust. Doktriin, mis on implitsiitselt sisaldunud Kristuse ja apostlite kuulutuses ning Pühakirjas ehk Kiriku Traditsioonis tervikuna, saab sellisel viisil eksplitsiitse ja autoriteetse väljenduse. Paavstiga ühenduses olevate kirikukogude või paavstide endi poolt vormistatuna on niimoodi leidnud oma väljundi dogmad.

Kui tavaliselt tekivad doktrinaarsed vaidlused olukorras, kus mõne kindla õpetuse eksplitsiitne kirikupoolne vormistus pole veel teoks saanud ja sellega avaneb mõnele kristlasele vähemalt teoreetiline võimalus valele teele kalduda, siis Humanae Vitae kirjutamisele eelnenud olukord on mõneti teistsugune.

Juba pea kaks tuhat aastat olid Kiriku õpetuses kajastunud väga selgelt moraalinormid, mis suhtusid hukkamõistvalt sündimata inimelu tapmisesse abordi teel ja inimese poolt toodetud kontratseptiivsete vahendite kasutamisse. Seda õpetust olid korranud ka 20. sajandi paavstid. Mainimata ei saa jätta näiteks 1930. aastal ilmunud Pius XI entsüklikat Casti Connubii (Kristlikust abielust). Kristlik rahvas oli eelnevatel sajanditel neid õpetusi järginud ning neile toetudes oli aastasadade vältel üles ehitatud elujõuline ja eluandev kultuuriruum.

Read the rest of this entry »

Mis vahet seal on?

16 juuni 2009 by

nogaymarriageOmasooliste “abielu” toob kaasa muutusi ka laiema üldsuse jaoks, eriti juhul, kui asja taga on riigi rusikas.

Patrick Thompson

“Mis tähtsust on sinu jaoks sellel, et kaks meest või kaks naist omavahel abielluvad?” Nii kõlab samasooliste “abielu” pooldajate lemmiklause.

Minu jaoks on sel tõtt-öelda tähtsust kaunis vähe, kuna olen katoliiklane. Minu abielu on sakramentaalne liit: see on Jumala silmis püha. Riigil on asjasse vähe pistmist ning “abielu” kahe mehe või kahe naise vahel on minu silmis sama kehtiv kui kahe joodiku kiirpulm Las Vegase „armastuse kabelis”; teisisõnu – üldse mitte kehtiv.

Ent miski ütleb mulle, et see vastus ei rahuldaks samasooliste “abielu” seadustesse suruvaid homoaktiviste, kuna vaatamata nende loosungile „ela ja lase elada” näib nende tõeline modus operandi olevat “ela nagu ma ütlen või saad tunda riigi rusikat”.

Read the rest of this entry »

Kuidas seadused, nõnda käitumine

7 juuni 2009 by

137490_gaymarry_RCG_Teaduslikud uuringud näitavad, et samasooliste “abielu” seadustamine suurendab märkimisväärselt homoseksuaalse käitumise esinemist, väidab psühholoog.

Trayce L. Hansen

Ülemaailmselt kogutud uuringute tulemustest ilmneb, et ühiskondades, kus homoseksuaalset käitumist toetatakse, on suurem eelsoodumus selle tihedamaks esinemiseks. Samasooliste “abielu” legaliseerimine, mida mitmed USA osariigid kaaluvad, on homoseksuaalse käitumise lõplik ühiskonnapoolne heakskiit ning toob endaga kaasa seesugust eluviisi harrastavate inimeste hulga kasvu.

Rootsis, Soomes, Taanis ning USAs läbiviidud ulatuslikud uuringd näitavad, et homoseksuaalne käitumine on eelkõige keskkonnast tingitud nähtus. Täpsemalt, sotsiaalsed ja perekondlikud tegurid ning homoseksuaalsust salliv või koguni seda soosiv keskkond mängivad vastava käitumise välja kujunemises väga suurt rolli.

Read the rest of this entry »

Rasestumisvastane vahend või abortiiv? Vol 2

4 juuni 2009 by

Pack of Birth Control Pills (Close View)Varro Vooglaid

Kuigi sündivuse piiramise vahendite propaganda on ajakirjanduse veergudel pidev, on see viimastel päevadel eriliselt silma torganud. Absoluutselt kriitikavabad reklaamtekstid on avaldatud nii Maalehes, Postimehe portaalis Elu24.ee kui Eesti Päevalehes (tõenäoliselt ka mitmetes teistes meediumites, mida ei jaksa sõeluda). On propaganda intensiivsuse tõusu põhjus selles, et farmaatsiaettevõtted teevad ettevalmistusi suveks kui kõrgmüügiperioodiks või milleski muus, seda on raske ära arvata.

Kõiki artikleid ühendab lisaks ligilähedasele avaldamisajale ka ühine käekiri selles mõttes, et ükski neist ei heida vähimatki valgust hormonaalsete sündinuse piiramise vahendite varjupoolele, seal hulgas nende abortiivsele toimele.

Read the rest of this entry »

Rasestumisvastane vahend või abortiiv? Pillide propaganda salgab olulisi fakte

3 juuni 2009 by

pills123

Varro Vooglaid

Antud artikkel sai algselt saadetud Maalehele, mille toimetus keeldus seda avaldamast. Samuti keeldus toimetus vastavat otsust põhjendamast. Seejuures ilmub Eesti meedias täiesti kriitikavabalt pille ülivõrretes propageerivaid artikleid pidevalt ja regulaarselt — neist värskeim alles eile Postimehe portaalis Elu24.ee –, samas kui nende varjukülgi valgustavaid artikleid ei avaldata pea kunagi. On see juhus? Kindlasti on põhjendatud küsida, miks ei taha meedia lugejaile täit teavet pakkuda: otsus selle kohta, kas pille kasutada või mitte, on igaühe enda teha, ent miks mitte võimaldada inimestele langetada otsused informeeritult?

2. mai Maalehes avaldati artikkel pealkirjaga “Rasestumisvastased tabletid — abivahend noorele”. Loos, mis kujutab endast ühemõttelist hormonaalsete sündivuse piiramise vahendite propagandat, selgitab autor nn pillide toimet, öeldes et nende manustamise järel pidurdub munasarjade tegevus, mistõttu ei saa munarakk küpseks ning naine ei rasestu. Olles portaali Abort.ee ettevalmistamisel antud küsimusi lähemalt uurinud, pean kahjuks tõdema, et eelnev selgitus on puudulik ja seega eksitav.

Read the rest of this entry »

Mis on saanud bioeetikast!?

1 juuni 2009 by

professor_narrowweb__300x435,0Ühe tunnustatud ja staažika bioeetiku ideed on nii veidrad, et panevad kogu bioeetika suhtes meelt heitma.

Michael Cook

Kui te arvasite, et Peter Singer, kes on praegu Princetoni Ülikooli professor, on Austraalia kingitus maailma bioeetikale, on mul teile uudiseid. Üks tema õpilasi doktorantuuris, nüüdne professor Oxfordis, Julian Savulescu, on temast ette tõttamas, jättes oma õpetaja maha tolmavale teele.

Singer on tuntud kui suur loomade vabastamise, lastetapu, eutanaasia jne toetaja, kuid Savulescu on panemas nurgakivi millelegi sootuks uuele. Ehkki alles noor (44 -aastane), on ta Oxfordis juhtinud midagi, mis kannab nime Uehiro Praktilise Eetika Keskus alates aastast 2002.

Tema postiaadress võib küll olla vandlist torn, kuid „praktilise eetika“ vallas ta mustust ja räppa ei pelga. Ta seisab jõuliselt dopingute eest spordis ning geneetilise sõelumise, varajase abordi, hilise abordi, soolisel valikul põhineva abordi, embrüonaalsete tüviraku-uuringute, hübriid-embrüote loomise, varuosa-laste loomise, teraapilise kloonimise, reproduktiivse kloonimise, geenide töötlemise (sh. kõrgema IQ-ga laste saamiseks), eugeenika ning organiturgude poolt. Alustuseks.

Lisaks sellele on too sportlik, nägus professor Savulescu olnud vapustavalt edukas toetuse saamisel oma teooriate propageerimiseks. Hiljuti sai ta 800 000 naela (u.14 000 000 krooni) suuruse toetuse, et uurida aju kallal nokitsemise eetikat. Lühidalt, tsiteerides Oxfordi Ülikooli, on Julian Savulescu rahvusvaheliselt tunnustatud kui „maailmaklassi bioeetik“.

Read the rest of this entry »

Ütle jah! Mida sa ootad?

27 mai 2009 by

bride&groom1Mark Regnerus

Kohal on kevad, see suursugune aastaaeg, mil noorte meeste ihad ning meeldimised kergelt armastuse-mõteteks muutuvad, nagu poeet Tennyson kord vihjamisi kirjutas. „Kergelt“ on õigesti öeldud. 

Ameerika meeste keskmine esmaabiellumise iga on nüüd 28 aastat. Alates 1970. aastast on see tõusnud tervelt viie aasta võrra ning on ühtlasi vanim arvestatud keskmine sellest ajast, kui Tsensuse Büroo arvet pidama hakkas. Kui mehed naisi selle tõusva kaarega kaasa ei tiriks, ei kaebaks ma sugugi. Kuid nüüd võtavad naised selle esmakordse sööstu abiellu ette samuti vanemas eas. Vanusevahe abikaasade vahel on vähenemas: abielluvaid mehi ning naisi lahutas 1890. aaastal keskmiselt enam kui neli aastat ning 1960. aastal umbes 2,5 aastat. Nüüd on selleks näitajaks vähem kui 2 aastat. Ma arvasin varem, et ainult noored mehed — ning sealjuures vähemus neist — tembeldavad abielu surmaks nende noorusele, vabadusele ning võimele teha, mida iganes nad soovivad. Nüüd on see mõtteviis peibutamas ka naisi. 

Minu uuringutes noorte täiskasvanute romantiliste suhete alal annavad paljud naised märku, et tunnevad survet vältida tõsiseid mõtteid abielust kuni nad on vähemalt hilistes kahekümnendates eluaastates. Kui oled kaaslase otsinguil juba ülikoolis, peetakse sind paariaks, kellekski, kes ajab taga oma „PR(proua) kraadi“. Aktiivselt abielu kaalumine, kui oled 20 või 21 tundub olevat nii lääge, nii ebaseksikas, nii anakronistlik. Need, kes seda siiski  teevad, kardavad seda tunnistada — see on lihtsalt liialt skandaalne.

Kuidas me selleni jõudsime? Süüdi ei ole niivõrd otsustusvõimetud noored, kui meie, nende vanemad. Meie omad ettekujutused abielust muutusid, kui ronisime karjääriedu suunas.

Read the rest of this entry »

AIDS ja katoliku Kiriku poolt ähvardav “oht”

18 mai 2009 by

condomsBernardo Cervellera

Kondoomid ei kõrvalda AIDSi nuhtlust, vaid muudavad selle hullemaks — seda räägib nii Rooma paavst kui teadus ning seda kinnitavad andmed Lõuna-Aafrikast, Ugandast, Taist ning Filipiinidelt. Paavstivastaste rünnakute taga on neo-kolonialistlik pro-seksuaalne revolutsiooniline kuluaarpoliitika, mida taotlevad huvigrupid ÜROs ning Euroopa liidus.

Rooma (AsiaNews) – “Seda probleemi (AIDS) ei saa lahendada kondoomide jagamisega; vastupidi, sellega riskime asja hullemaks teha,” ütles paavst. Selle seisukoha esitamise järel on teda kritiseeritud kogu maailmas väidetava tundlikkuse puudumise tõttu selle traagilise epideemia osas, mis on mõjutamas suurt osa maailmast, eriti Aafrikat.

Hollandi arendus- ja koostööminister Bert Koenders ütles, et paavsti märkused on “erakordselt kahjulikud ning tõsised” ja “muudavad olukorra hullemaks”. Prantsuse välisminister ütles, et paavst Benedictus XVI sõnad “panevad ohtu rahvatervise poliitika ning inimelu kaitsmise kohustuse”. Saksa tervishoiuminister ütles, et oleks “vastutustundetu” keelata “vaesemaile vaestest” kondoomide kasutamine.

Nii palju (võlts)humanismi Euroopa valitsuste esindajatelt on eriti irratsionaalne ja ebateaduslik. Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni AIDSi agentuuri (UNAIDS) 2003. aastal tehtud uuring näitas, et kondoomid on ebaeffektiivsed HIVi vastu kaitsmisel keskmisel 10 protsendil juhtudest. Teistes uuringutes on kaitse läbikukkumise määr olnud koguni kuni 50 protsenti.

Dr Somchai Pinyopornpanich, Bangkoki Haiguste Kontrolli Osakonna asejuhataja ütles, et Tais on 46.9 protsenti meestest ning 39.1 protsenti naistest, kes kasutavad kondoomi, nakatunud HIV-AIDSi.

Paavsti väidet, et “me riskime asja hullemaks teha” toetab statistika. Maades, nagu Lõuna-Aafrika, kus on ÜRO, EL-i ning valitsusväliste organisatsioonide toetusel omaks võetud “turvaseks” ning kondoomide lai kasutamine, on AIDSi levik plahvatuslikult suurenenud. Seevastu maades, kus on propageeritud seksuaalset karskust ning truudust, on nakatumise määr vähenenud.

Read the rest of this entry »

Notre Dame’i skandaal kogub hoogu

29 aprill 2009 by

maryannglendon2Endine Ameerika Ühendriikide suursaadik Püha Tooli juures, Mary Ann Glendon, teatas katoliiklikule Notre Dame’i ülikoolile, et loobub nende Laetare medalist, mis pidanuks talle üle antama 17. mail ülikooli lõpuaktusel.

Praegune Paavstliku Sotsiaalteaduste Akadeemia president ja Harvardi ülikooli professor Glendon kinnitas Vatikani uudisteagentuuri Zenit teatel, et oli mullu sügisel selle tunnustuse saamise teatest väga liigutatud. Mitu kuud hiljem kuulis aga, üleandmistseremoonia kõnet on kutsutud pidama president Barack Obama, kellele antakse sama ülikooli audoktori kraad.

“Pikaajalise USA katoliku piiskoppide konverentsi nõunikuna ei saanud ma midagi parata, et olin pettunud, kuuldes, et Notre Dame kavatseb presidendile ka aukraadi anda,” tunnistas Glendon.

Glendoni (just nagu ka paljude USA piiskoppide, k.a. Notre Dame’i ülikooli piirkonna piiskopi) hinnangul pole see vastavuses USA Katoliku Piiskoppide Konverentsi 2004. aasta dokumendiga “Katoliiklased poliitilises elus”, mille kohaselt ei tohiks katoliiklikud institutsioonid autasudega tunnustada inimesi, kes ei austa kiriku fundamentaalseid moraaliprintsiipe, sest see jätaks mulje, nagu toetataks nende inimeste tegusid. Obama on aga olnud radikaalne abordiõiguse eestkõneleja (vt detailsemat teavet siit).

Read the rest of this entry »

Elukultuuri Instituudi uudiskiri (nr 3, aprill 2009)

27 aprill 2009 by

Lugupeetavad!

Pärast õiguskantsler Indrek Tederi poolt otsuse langetamist ja selle teatavaks tegemist on abordi riikliku rahastamise küsimuses maad võtnud vaikus. Need, kes seisavad seksuaalse piiramatuse ideoloogia eest ning peavad kristlikule moraaliõpetusele vastu seistes aborti vabaduse väljenduseks ja põhiõiguseks, hingavad kergendatult.

EKI kommentaar, milles on toodud välja, et soovitud järeldusteni jõudmiseks eiras õiguskantsleri otsus talle esitatud avalduse keskseid argumente (ehk eelmise õiguskantsleri seisukohta, et riik peab kaitsma sündimata inimeste õigust elule) ning kätkes elementaarseid loogikavigu, sündimata inimeste dehumaniseerimist ning põhiõiguste moonutamist, ei ole leidnud mingisugustki vastukaja — ei õiguskantsleri kantselei ega meedia poolt (erandiks on artikkel EELK lehes Eesti Kirik). Veelgi enam, mäletamist mööda keeldus ajaleht Postimees isegi EKI kommentaari avaldamast. Paistab, et asjaolu, et õiguskantsleri otsus on äärmiselt puudulik, ei kujuta endast probleemi, eeldusel et selles võetud seisukohad on nö poliitiliselt korrektsed. Õigusriigi ideaale silmas pidades on tegu väga ohtliku tendentsiga.

See, kui oluliseks on abordivabadus ühiskonnale saanud ning kuivõrd on surmakultuur tema üle võimust võtnud, nähtub ilmekalt asjaolust, et sündimata inimeste õiguse elule eest ei seisa oma programmi kohaselt mitte üksi parlamenti kuuluv Eesti poliitiline erakond; samuti nähtub see asjaolust, et isegi kõige tulisema majandus- ja eelarvekriisi ajal — ajal, mil räägitakse vajadusest säästa iga miljon — ei kaalu Vabariigi Valitsus võimalust loobuda sündimata inimeste tapmise riiklikust rahastamisest, millele kulutatakse aastas enam kui 10 miljonit krooni maksumaksjate raha. See fakt on seda perverssem, et jutt käib riigist, mille rahvas on jätkuvalt kindlalt väljasuremise kursil.

Read the rest of this entry »

Liitu Elukultuuri Instituudi uudiskirjaga

23 aprill 2009 by

Kui soovite liituda EKI uudiskirja saajate ringiga, täitke palun alltoodud vorm (märkige kindlasti oma nimi ja e-posti aadress). EKI uudiskiri saadetakse laiali ca kord paari kuu jooksul ning selle tellimisest võib igal hetkel loobuda.

Read the rest of this entry »

Uuring: vägivaldsed arvutimängud muudavad noori agressiivseks

23 aprill 2009 by

Eesti Päevaleht vahendab, et ameeriklaste ja jaapanlaste esimesest pikaajalisest temaatilisest koostööuuringust nähtub, et vägivaldsete arvuti- ja videomängude mängimine suurendab oluliselt noort agressiivsust.

Tulemused on seda kindlamad, et esimest korda tehti selline uuring eri kultuurikeskkondades. 

Uuring korraldati kolmes rühmas. Esimeses oli 181 Jaapani noort vanuses 12–15 eluaastat, teises 1050 jaapanlast vanuses 13–18 eluaastat ja kolmandasse rühma kuulus 364 ameeriklast vanuses 9–12 aastat. Noorte vägivaldsust ja agressiivsust uuritikatse algushetkel ja kolme kuni kuue kuu möödudes. 

Kui vägivaldseid mänge mängivaid noori võrreldi eakaaslastega, kes neid ei harrastanud, selgus, et juba selle aja jooksul oli nende käitumine muutunud argessiivsemaks. Mida rohkem noor mängis, seda suuremaks oli muutunud ka agressiivsus. Teiste löömine, tõukamine või muu füüsiline ründamine oli suurenenud ja seda olenemata sellest, milline oli nende agressiivsuse tase uurigu algushetkel. See seos avastati kõikides rühmades. 

Teadlased peavad oluliseks, et tulemused olid nii Jaapanis kui ka Ameerikas ühesugused, kuigi riikide kultuur ja ühiskond on väga erinev. Nende arvates on vägivaldsete mängude mängimine inimese agressiivsemaks muutumisel suur riskitegur.

Kondoomid, vastutustundetult valetav paavst ning ligimesearmastuseks kehastunud meedia

7 aprill 2009 by

Varro Vooglaid

freethinkersMõne nädala eest lõpetas paavst Benedictus XVI visiidi Aafrikasse. Üks paljudest teemadest, millest paavst oma visiidi vältel rääkis, oli Aafrikat räsiv aidsiepideemia ning selle vastane võitlus. Tema sügavast käsitlusest pälvis tähelepanu aga pea eranditult vaid üks lause: „Seda häda ei saa lahendada kondoomide jagamise teel; vastupidi, kondoome jagades riskime probleemi süvendamisega.“ Läänemaailma meedias järgnes ebareaalseina näivates proportsioonides skandaal.

Teiste lääneriikidega võrreldes väikese hilinemisega on paavst Benedictus XVI vastu suunatud ägedad ja raskesõnalised rünnakud alanud ka Eesti meedias. Anna-Maria Penu nimetas Eesti Ekspressi veergudel paavsti käitumist “nahaalseks valetamiseks”, Martin Kala kirjutab aga Postimehes kõigi muude süüdistuste seas, et kiviaega langenud paavsti “vastutustundetud” ja “kramplikud” seisukohad on hoopis isikliku trotsi väljenduseks.

Read the rest of this entry »

Loeng bioeetikast

26 märts 2009 by

Katoliku.ee lehel antakse teada, et laupäeval, 28. märtsil kell 19.00 toimub Peeter-Pauli kiriku keldris bioeetika teemaline loeng Usukongregatsiooni Instruktsiooni Dignitas Personae kohta. See dokument kinnitab inimembrüo väärikust ja julgustab eetilist teadustööd biomeditsiini vallas ning käsitleb muu hulgas küsimusi, mis puutuvad kunstlikku viljastamisse, kloonimisse jms.

Loeng on inglise keeles ning lektoriks on meditsiinilise ja teoloogilise hariduse saanud isa Alfonso Di Giovanni.

Euroopa Liidu homoajupesu lasteaedades

25 märts 2009 by

gayparentscorbis_228x263Leedus nõutakse ELi rahastatud haridusprogrammi peatamist, sest selle kohaselt peaksid lasteaiaõpetajad rääkima mudilastele näiteks muinasjutte homoseksuaalsetest printsidest.

Möödunud nädalal paljastas ajaleht Respublika, et üle 300 Leedu haridustöötaja on seoses Suurbritanniat, Saksamaad, Hispaaniat, Norrat ja Leedut hõlmava projektiga Gender Loops saanud väljaõppe, kuidas väikestele lastele soolisi erinevusi selgitada.

Respublika väitel soovitatakse kasvatajatel rääkida lastele, et isa ja emaga pere ei ole normaalne fenomen.

Ühtlasi soovitab programm hävitada raamatuid, mis mainivad, et pere saavad luua vaid ema ja isa. Selle asemel võiksid kasvatajad jutustada lastele muinasjutte kahest printsist, kes üksteisesse armuvad ja abielluvad.

Õppe läbinud kasvatajad on alustanud süsteemi rakendamist juba Vilniuses, Kaunases ja Marijampoles. Respublika teatel tehakse seda ilma vanemate nõusoleku ja haridusministeeriumi loata.

Ehkki lasteaiad on kavale reageerinud pahameelega, pole haridusminister Gintaras Steponavicius tõtanud Gender Loopsi rakendamist peatama. Reageerinud pole ka riigijuhid, kuigi mõne seimiliikme hinnangul on tegu ohuga riigi julgeolekule.

Loe edasi Postimees.ee-st.

Saksa koolitulistaja mängis tapatöö eel vägivaldset videomängu

17 märts 2009 by

Postimees.ee vahendab, et laupäeval avaldatud raporti kohaselt mängis möödunud nädalal Saksa väikelinnas 15 inimest tapnud teismeline vahetult enne tapatööd vägivaldset videomängu.

Uurijate sõnul mängis 17-aastane Tim Kretschmer tapatöö eelõhtul kaks tundi tulistamismängu «Far Cry 2», kus Aafrika džunglites ja kolkakülades seiklev mängija peab tapma relvadiilereid, vahendas AFP Der Spiegelis ilmunud uudist.

Saksamaad vapustanud koolitulistamine oli Baden-Württembergi liidumaa 27 000 elanikuga Winnendeni väikelinna Albertville’i reaalkoolis kolmapäeval. Amokki jooksnud teismeline nooruk tappis koolis ja mujal kokku 15 inimest.

Vaata lisaks:

Ignorantsus ja manipulatsoon avaliku arvamusega embrüonaalsete tüvirakkude uurimise küsimuses

13 märts 2009 by

billclintonpresidentAlltoodud videos räägib USA ekspresident CNN-i korrespondendiga embrüonaalsete tüvirakkude teadusliku uurmise eetilisusest ja lubatavusest.

See, et demokraadist ja ühemõtteliselt abordipooldajast Clinton toetab embrüote hävitamist kätkevat teaduslikku uurimist, ei üllata. Küll aga võib paljusid üllatada, et nagu intervjuust nähtub, puudub tal elementaarne arusaamine, millest ta üleüldse räägib (eeldades, et ta sihilikult avalikkust ei eksita, mida ei saa muidugi välistada).

Clinton väitis intervjuus korduvalt, et embrüod ei ole viljastatud. Nt mainis ta, et “ma usun, et ameeriklased usuvad, et embrüonaalsete tüvirakkude uurimiseks on elupooldav kasutada külmutatud embrüoid, mida kunagi ei plaanita viljastada…”. Samas on fakt, et embrüo tekibki munaraku viljastamisel seemneraku poolt, mistõttu on jutt viljastamata embrüost lihtsalt absurdne.

Kui isegi maailma kõige võimsama riigi president ei tea, et munarakk ja embrüo on kaks täiesti erinevat nähtust, mida siis veel lihtrahva teadmistest oodata? Kahjuks iseloomustab inimese sünnieelse aregu ja abordi teemaline ignorantsus enamikku poliitikuid ja ametnikke. Alles hiljuti tõestas abordi riigieelarvelise rahastamise põhiseaduslikkuse teemalist õiguskantsleri otsust ajakirjanduses tutvustanud õiguskantsleri nõunik (ja tõenäoliselt ka õiguskantsleri vastava arvamuse teksti peamine koostaja), et ta ei suuda kontseptuaalselt eristada embrüot mitte üksi munarakust, vaid ka vähirakkudest. Elementaarsete teadmiste puudumine ei takista aga poliitikuid ja ametnikke avalikult temaatilisi seisukohti väljendamast ega vastutusrikkaid otsuseid langetamst. Ometi on tõsi, et me kõik olime kunagi embrüod ning et kõik, mis eristab inimembrüot täiskasvanud inimesest, on tema arengutase.

Väga paljutähenduslik on ka see, et Clinton väidab, et kui embrüonaalsete tüvirakkude uurimine tähendaks eksperimenteerimist “viljastatud embrüote” ehk juba arenevate pisikeste inimolenditega (või tema enda sõnu kasutades “pisikeste beebidega”), siis oleks see iseenesest mõistetavalt lubamatu. Ometi just seda embrüonaalsete tüvirakkude uurimine tegelikkuses tähendabki – eksperimenteeritakse mitte viljastamata munarakkudega, vaid just nimelt embrüote ehk varajases arengustaadiumis inimolenditega.

Kahjuks võib aga olla kindel, et sellest asjaolust teadlikuks saamine ei pane Clintonit embrüonaalsete tüvirakkude uurimise ja selle riikliku rahastamise osas seisukohta muutma. Sellest nähtub, et tihti ei ole poliitilistel seisukohtadel tõega kuigi palju pistmist – argumente ei kasutata leidmaks toetust sellele, mis on tõesti õige ja hea, vaid edutamaks retooriliste vahenditega manipuleerides oma kitsalt ideoloogiliselt määratletud omakasupüüdlikke seisukohti.

Samuti on märkimisväärne, et ühena maailma vaadatavaimatest telekanalitest ei ole demokraatliku partei hääletoruna tuntud CNN-il mingit probleemi selliseid otseselt vääraid ja eksitavaid seisukohti avalikkusele edastada. See on selgemast selgem pidades silmas, et Clintonit intervjueeris mitte lihtsalt üks suvaline ajakirjanik, vaid CNN-i juhtiv meditsiinikorrespondent Sanjay Gupta, kes on ühtlasi meditsiinidoktor ja neurokirurgia õppejõud. Seega võib olla kindel, et intervjueerijale ei jäänud Clinotni väidete absurdsus tähelpanuta, ent ometigi ei parandanud ta Clintonit kordagi ega juhtinud tähelepanu asjaolule, et jutt “embrüote viljastamisest” on nonsenss. Vastupidi, Gupta pöördus Clintoni poole läbivalt sõnadega “Teie, kes Te olete seda küsimust uurinud…”. Kokkuvõttes oleks naiivne loota, et intervjuus sisalduvaile vigadele telekanali poolt ka tagantjärele tähelepanu juhitakse. Veelgi naiivsem oleks arvata, et selliste massiteabegigantide eesmärgiks oleks üleüldse tõe taotlemine. 

Aastaid “demokraatlikus” riigis “avaliku arvamuse” kujundamise kunsti praktiseerinuna teab CNN väga hästi, et rahvas on liialt ignorantne, et meedias edastatavate sõnuminte sisusse põhjalikumalt süveneda. Teatakse, et valdava enamiku inimeste teadvusesse jääb kõlama ekspresidendi (tõele mittevastav) kinnitus, et embrüonaalsete tüvirakkude uurimine ei kätke pisikeste inimeste hävitamist, vaid pelgalt eksperimenteerimist mingisuguste “viljastamata embrüotega” (mida iganes see ka ei tähenda) ning et seega ei ole põhjust asja kuidagi eetiliselt taunimisväärseks ja lubamatuks pidada. Samuti teatakse, et kui selliseid sõnumeid piisavalt tihedasti, piisavalt laia levikuga, piisavalt kaua ja piisavalt prominentsete isikute poolt korrata, siis ei lähe kuigi kaua aega kui ühel hetke on “avalik arvamus” just kui võluväel ümberpöördunud (täpsemini küll ümberpööratud). Järgnevate sammude õigustamine on juba lihtne – siis piisab pelkadest viidetest rahva tahtele.

Tõepoolest, (vähemalt näiliselt) langetatakse demokraatlikus riigis üldjuhul otsused lähtuvalt sellest, mida rahvas tahab. Ent palju tihemini peaks küsima, kes ja kuidas otsustab selle üle, mida rahvas tahab, sest rahva tahte suunamine ja kujundamine näib demokraatlikena tuntud riikides olevat kujunenud põhiliseks poliitiliseks protsessiks. Jah, demokraatlikena tuntud riikides kuulub võim neile, kellel on meelevald otsustada selle üle, mida rahvas arvab ja tahab — või vähemalt selle üle, mida inimesed eraldi võetuna arvavad rahvast arvavat ja tahtvat.

Varro Vooglaid

Vaata lisaks:

Kontsert “Lapsed vaatavad maailma pääle…”

9 märts 2009 by

Pühapäeval, 15. märtsil, kell 18:00 tuleb Tallinnas Metodisti kirikus (Narva mnt 51) esmaettekandele helilooja Mart Siimeri kantaat “Lapsed vaatavad maailma pääle…” Helen Lokuta ja Raul Miksoni esituses. Kontserdi idee on algatatud Eesti Kirikute Nõukogu poolt ja pühendatud sündimata lastele.

Teose esitamisel saadab Helen Lokutat ja Raul Miksoni ligi sajaliikmeline oikumeeniline ühendkoor Coro Consonante ning Collegium Consonante orkester. Dirigent on Lehari Kaustel.

Lühikese sõnavõtuga esineb Eesti Bioeetika Nõukogu ning Eesti Kirikute Nõukogu liige Meego Remmel. “Tegemist on Eesti kultuuriloos enneolematu ja ainulaadse sündmusega – esmaettekandele tulev helitöö on pühendatud lastele, kes on surnud enne sündi või sündinud ja siis surnud,” ütleb Remmel.

Eesti Kirikute Nõukogu poolt ellu kutsutud kontsert kannab endas laiemat eesmärki – väärtustada lapsi, perekonda ja elu. Kontserdil mõtiskletakse elu pühaduse üle ning mälestatakse lahkunud lapsi.

Lisainfo: Astrid Raja (MTÜ Crescendo pressiesindaja), 56 50 848

Kaks suurepärast raadiosaadet

7 märts 2009 by

Viimastel nädalatel on eetris olnud kaks tähelepanu väärivat, ent ettekandmise tõttu vähekuulatavates raadiotes suure tõenäosusega laiema avalikkuse tähelepanuta jäänud saadet.

Neist esimene pärineb Lauri Beekmanni toimetatud saatesarjast Elu kultuur ning oli Tartu Pereraadio eetris 27. veebruaril. Saates jagas perekond Laikre kuulajatega imeilusat lugu oma pojast Arielist, kellele anti raske puude tõttu sünni järgselt elada vaid paar päeva. Ometi olid need päevad täis vanemate hellust ja armastust. On imeline ja kõige sügavamat lugupidamist vääriv, et ühiskonnas, mis on surmast läbi imbunud ning kus puudega laste sünnieelsest tapmisest on saanud arstidegi poolt jõuliselt läbisurutud norm, leidub  tõetruid vapraid inimesi, kes ei nõustu vooluga kaasa minema. Saade meenutab kõige selgemal võimalikul moel, et iga inimene on hindamatult väärtuslik ning vajab ja väärib armastust. Samuti meenutab saade, mida tõeline vanemlik armastus oma lapse vastu tähendab. Saadet saab kuulata klikkides siia. Ülejäänud saateid sarjast Elu kultuur saab kuulata vajutades siia.

Mõned päevad hiljem, 3. märtsil, rääkis Nõmme raadio saates Lõunatund Einar Laigna tänasest ühiskondlikust (just nimelt ühiskondlikust, mitte üksi majanduslikust) kriisist ja selle põhjustest. Väljendades oma mõtteid harvaesineva selgusega, küsib Laigna küsimusi, mida peavoolu meedias pea kunagi ei püstitata. Einar Laigna mõtteid saab kuulata siit.

Sündimata inimesed vajavad kristlaste eestkostet

21 veebruar 2009 by

christ-children

Reedel, 6. veebruaril olid Tartu Pereraadio eetris Lauri Beekmanni intervjuud kahe luterliku juhi, EELK peapiiskopi Andres Põderi ja Tallinna praosti Jaan Tammsaluga (saadet saab kuulata siit). Saates kuuldu põhjustas minus suurt hämmeldust – tõtt-öelda isegi pettumust ja kurbust. Kuivõrd mitmete saates avalikult väljendatud seisukohtadega ei saa ma kuidagi nõustuda, tunnen vajadust neile avalikult vastata – seda enam, et seisukohtade väljendajad on autoriteetsed isikud ja nende arvamus mõjutab ka paljude teiste inimeste arvamust. 

Esiteks tahan peatuda Andres Põderi vastusel küsimusele, miks ei ole Eesti Kirikute Nõukogu ja EELK sündimata inimeste tapmise riikliku rahastamise küsimuses avalikult sõna võtnud. Põder selgitas, et seda ei ole tehtud, kuna ühiskonna enamusel puuduvad vastava sõnumi mõistmiseks niikuinii eeldused. Veelgi enam, ta väljendas arvamust, et sel teemal rääkimine võib koguni suurendada kristlaste ja ülejäänud ühiskonna vahelist mõistmatust, mistõttu justkui peakski kristlaste juhid teema avalikust käsitlemisest hoiduma.

Read the rest of this entry »

Kas rekapitulatsiooniteooria taassünd?

28 jaanuar 2009 by

Toomas Vooglaid

Algselt avaldati artikkel veidi toimetatud kujul ajakirja Akadeemia jaanuarikuu numbris. Artikkel kujutab vastust professor Toivo Maimetsa poolt ajakirja Akadeemia augustikuu numbris avaldatud artiklile pealkirjaga “Millal algab inimese elu?”

embryoAugustikuu Akadeemias ilmunud essees “Millal algab inimese elu?” esitas Toivo Maimets oma arusaama inimese elu alguse määramatuse kohta. Ta käsitles lühidalt inimese varast embrüogeneesi, vaateid inimelu alguse kohta erinevates kultuurides, religioonides ja poliitilises praktikas ning lõpuks mõningaid kloonimisega seotud küsimusi. Kogu artiklit näis läbivat mure embrüonaalsete tüvirakkude uurimisega seotud piirangute üle ning püüd nende uurimist õigustada.

Tahaksin siinkohal vaatluse alla võtta prof. Maimetsa argumentatsiooni korrektsuse. Millisel moel põhjendab ta pealkirjas esitatud küsimusele antud vastust, on see argumentatsioon loogiliselt korrektne ja piisavalt põhistatud?

Read the rest of this entry »

EKI kommentaar: õiguskantsler eiras abordi riikliku rahastamise vastu esitatud argumente

21 jaanuar 2009 by

Elukultuuri Instituut saatis antud kommentaari (veidi lühendatud kujul) avaldamiseks ajalehele Postimees, mis aga keeldus seda trükkimast põhjendades oma otsust sooviga mitte diskussiooni jätkata.

Nädalapäevad tagasi tegi õiguskantsler teatavaks oma lõppvastuse Elukultuuri Instituudi jt poolt esitatud ning rohkelt meediakajastust leidnud avaldusele, millega seati kahtluse alla abordi riikliku rahastamise kooskõla Eesti Vabariigi põhiseadusega. Kokkuvõttes oli tema seisukoht, et vastuolu põhiseadusega ei eksisteeri.

Kesksed argumendid jäid tähelepanuta

Kahjuks jättis aga õiguskantsler talle esitatud avalduse kesksed argumendid pea täielikult tähelepanuta. Nimelt põhines Tederile esitatud avaldus oma keskses osas Allar Jõksi poolt 2002. aastal õiguskantslerina ametlikus arvamuses väljendatud seisukohtadele. Toona kirjutas Jõks, et „Kuna loote eluõigus on põhiseaduse poolt kaitstud, on raseduse katkestamine põhimõtteliselt keelatud — raseduse katkestamine on vastuolus põhiseaduses sätestatud õigusega elule ja kaitsele kehavigastuse tekitamise eest.” Kuigi Jõks ei pidanud põhjendatuks tunnustada sündimata inimeste subjektiivset õigust elule, on oluline tema seisukoht, et „Riigi põhiseadusest tulenevaks kohustuseks on tagada kaitse sündimata [inimeste] elule.”

Read the rest of this entry »

Inimest ei tohi kasutada vahendina, olgu eesmärk kui tahes üllas

14 jaanuar 2009 by

Kohila vallas on väga tänuväärivalt lükatud käima akadeemiliste loengute seeria, mis kannab nime „Kapa stuudium”. Eelmise aasta detsembri alguses esines Tohisoo mõisa ruumes pealkirja „Miks on vaja uurida tüvirakke?” kandva loenguga Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets.

Ühest küljest sai loengul kuulda palju huvitavat: professor Maimetsa pakutud sissevaade molekulaarmaailma tõestas elavalt, kui salapärane, sügavmõtteline, ilus ja samas tundmatu on see osa loodusest, mis palja silmaga nähtamatu ning millest meist enamik ei tea praktiliselt mitte midagi. Kahjuks oli aga loengul ka varjuline pool, mis ajendas mind seda artiklit kirjutama.

Read the rest of this entry »