UNICEF: Laste päevahoid on “kõrgete panustega õnnemäng tänaste laste ja homse maailmaga”

12 jaanuar 2009 by

children-holding-hands-smUNICEF-i (United Nations Children’s Fund) hiljuti avaldatud dokument heidab valgust tagajärgedele, mis võivad kaasneda perekondade rolli vähenemisega laste kasvatamisel ning külluslikes lääneühiskondades laste päevahoiu levimisega.

“Seda, mida me praegu kogu industrialiseerunud maailmas tunnistame,” sedastab UNICEF-i raport, “võib õigusega nimetada revolutsiooniks enamiku väikelaste üleskasvatatamises.”

Raport nendib, et “arenenud riikides veedab enamik lapsi oma esimesed eluaastad mingisuguses vormis hoolduse all väljaspool kodu.” Organisatsiooni kinnitusel on “80 protsenti kolme kuni kuue aastastest lastest mingisuguses varajase lapseea haridus- või hoiuasutuses väljaspool kodu” ning “ca iga neljanda kolmeaastase lapse eest hoolitsetakse samuti kodust väljaspool – mõnedes riikides on proportsiooniks koguni üks kahest.”

Raport teeb kokkuvõtte, et “niivõrd, kui see muutus on planeerimata ja jälgimata, võib seda kirjeldada kui kõrgete panustega õnnemängu tänaste laste ja homse maailmaga.”

Read the rest of this entry »

“Kui valgus, mis teie sees on, on pimedus, kui suur on siis pimedus?”

23 detsember 2008 by

Kümnendal detsembril kommenteeris Urmas Petti Eesti Kirikus piiskop Philippe Jourdani artiklit Postimehes “Kas loode on inimene?”, milles piiskop käsitles inimelu alguse küsimusele teadusliku vs. usulise vastuse andmise võimalikkust. Piiskop Jourdan põhjendas oma artiklis, miks ta ei nõustu seisukohaga, nagu tuleneks loote käsitamine inimesena spetsiifiliselt kristlikust maailmavaatest. Kokkuvõtlikult öeldes seisnes tema põhjendus selles, et loote pidamine inimeseks ei tulene mitte ilmutusest, vaid meie teadmistest maailma kohta, ning on seetõttu mitte usu vaid fakti-küsimus, mida saab uurida ja millele vastata loodusteaduslike meetoditega.

Read the rest of this entry »

Tolerantsus ei tähenda kõikesallivust

22 detsember 2008 by

Mõne nädala eest osalesin riikliku väärtuskasvatuse teemalisel konverentsil. Olles kahe päeva jooksul kuulanud terve rea iseenesest huvitavaid ettekandeid, lahkusin konverentsilt ilma selge arusaamiseta, mida väärtustest rääkides silmas peeti. Ülekaalukalt kõige enam mainitud väärtuseks oli seejuures tolerantsus.

Nimetatud küsimusi meeles mõlgutades ning arutledes selle üle, kui keeruline on põhimõisteid määratlemata dialoogi pidada, lugesin päev pärast konverentsi lõppu lehest, et sotsiaalminister Maret Maripuu ütles dr Mardna elevust tekitanud homoteemalist mõtteväljendust taunides, et „Eesti on tolerantne riik, kus me peame võtma inimesi sellistena, nagu nad on” ning lisas, et peame „vaatama mitte seda, mis meid üksteisest eristab, vaid seda, mis meid ühendab.”

Read the rest of this entry »

Vastuseks Eesti Seksuaaltervise Liidu püüdlustele mõjutada õiguskantsleri menetlust

28 oktoober 2008 by

Eelmisel nädalal avaldas ajaleht Postimees terve rea artikleid seonduvalt õiguskantslerile esitatud avaldusega, millega paluti kontrollida abordi riikliku rahastamise põhiseaduslikkust. Paari viimase hulgas ilmus reedel Postimees Online’i kaks jõulist seisukohavõttu Eesti Seksuaaltervise Liidult (ESTL) (vt siin ja siin).

Esmalt on neis artiklites väljendatud seisukohti lugedes oluline meeles pidada, et ESTL on Rahvusvahelise Pereplaneerimise Föderatsiooni (IPPF) ehk ülekaalukalt maailma suurima abordipakkuja Eesti liikmesorganisatsioon ja hääletoru. Seda on oluline teada, et ei tekiks eksiarvamust, nagu oleks tegu sõltumatu ja vaid tervise edendamise eest seisva professionaalse organisatsiooniga.

Read the rest of this entry »

Postimees käsitleb abordi rahastamise teemat

23 oktoober 2008 by

Tänane Postimees on võtnud oma juhtkirja teemaks abordi riigipoolse rahastamise küsimuse, mille vastavust põhiseadusele uurib praegu õigeuskantsler Indrek Teder. On rõõmustav, et juhtkiri on võetud kokku lausesse “[v]alikaborte ei peaks riik haigekassa kaudu kinni maksma”, ning et seda seisukohta on korratud ka juhtkirja eelviimases lõigus. Samas on artikli põhiosa toon polemiseeriv.

On kummastav, et veel enne kui õiguskantsler on oma seisukoha avaldanud, väljendab Postimehe toimetus kahtlust, kas õiguskantsler ikka käsitleb seda küsimust oma institutsionaalsest positsioonist lähtudes. Näib nagu Postimees “teaks” juba õiget lahendust antud probleemile ja jälgib nüüd, kas õiguskantsler vastab õigesti või “lähtudes oma persoonist”.

Lisaks juhtkirjale käsitleb sama teemat ka Kai Kalamees artiklis “Tederi abordianalüüs külvab segadust”. Viidates eelmise õiguskantsleri Allar Jõksi käsitlusele abordiseaduste vastavuse kohta põhiseadusele on ajakirjanikul jäänud kahe silma vahele Jõksi seisukoht, et “[k]una loote eluõigus on põhiseaduse poolt kaitstud, on raseduse katkestamine põhimõtteliselt keelatud – raseduse katkestamine on vastuolus põhiseaduses sätestatud õigusega elule ja kaitsele kehavigastuse tekitamise eest. Kaitsekohustus on kehtiv ka ema suhtes, pannes naisele seega põhimõttelise kohustuse eostatud lapse ilmaletoomiseks.” (lk 7) Jõks osutas ka, et “[l]oote eluõiguse kaitse samaväärsus sündinud elu kaitsega on nõutav riiklike sekkumiste osas.” (lk 7)

Viimane lause on oluline mõistmaks vastust Postimehe juhtkirja lõpus esitatud küsimusele “kuidas ikkagi on õigus elule paremini tagatud juhul, kui inimene abordi eest ise maksab?” Kuivõrd raseduse katkestamine on põhimõtteliselt vastuolus põhiseadusega ning riik peab kohtlema sündimata inimesi samaväärselt sündinud inimestega, siis on alust arvata, et riik ei tohiks rahastada oma eelarvelistest vahenditest tegevust, mis on põhiseadusega vastuolus, isegi kui sündimata laste kaitset ei jõustata kriminaalõiguslike vahenditega. Just selles küsimuses püüabki õiguskantsler praegu selgusele jõuda.

Antud teemaga põhjalikumaks tutvumiseks võiks lugeda ka avaldust õiguskantslerile ja selle kaaskirja.

Ilmus esimene Elukultuuri Instituudi uudiskiri

17 oktoober 2008 by

Ilmus esimene Elukultuuri Instiuudi uudiskiri, mida saab lugeda SIIT. Edaspidi hakkab uudiskiri ilmuma ca 4 korda aastas. Kui leiate, et uudiskirjast võiks olla huvitatud teisedki, palun levitage teavet. Kui soovite, et teid uudiskirja avaldamisest teavitataks, andke sellest teada aadressil elukultuur [ät] gmail.com.

Arvutimäng treenib mudilasi tapma

7 oktoober 2008 by

Jätkuks hiljuti EKI häälekandjas käsitlemist leidnud tapmist meelelahutuseks pööravatele arvutimängudele võib tänasest Õhtulehest lugeda uuest sarnasest “ettevõtlusvabaduse” väljendusest. Nimelt võib juba sadadelt netilehekülgedelt leida kultusliku tulistamismängu “Kindergarten Killer” ehk “Lasteaia tapja”. Õõvastav mäng laseb kärbikust tulistades mudilasi tappa.

“Tulista lapsi kiiresti, enne kui nad tulistavad sind,” on kirjas vägivaldsust propageeriva mängu juhendis. Süžee on äärmiselt lihte – võtad endale koristaja kuju ja haavlipüssi ning hakkad tuld andma sind püstolitega sihtivate väikelaste pihta. Arvutiekraanil purskub veri, purunevad pead ja lendavad kehaosad. Maha saab lasta ka lasteaia juhataja.

Loe edasi siit.

Uus koolitulistamine Soomes annab tunnistust kultuuri kõdunemisest

23 september 2008 by

Alles eelmisel nädalal avaldas EKI häälekandja loo uskumatult vägivaldsest ja võikast, kuid meeletut müügiedu nautivast arvutimängust Grand Theft Auto IV, kus “võitmise” retsept on väga lihtne — tuleb külmavereliselt sooritada võimalikult palju ja võimalikult jõhkraid kuritegusid. Artiklis seisis:

“Grand Theft Auto” seeriad annavad mängijale võimaluse kehastuda kurjategijaks, võita punkte autosid varastades, oma rivaale mõrvates, politseinikke tappes, jalakäijaid alla ajades ja isegi pesapalli kurikaga prostituute tappes, et neile ei peaks saadu/võetu eest eest maksma. Lühidalt: see on mäng, mis kiidab takka kuritegevusele ja lubab mängijatel fantaseerida lõpututes barbaarsustes kaasa löömisest.

Täna kirjutavad kõik uudistekanalid aga samasuguste barbaarsuste toimetpanemisest meie põhjanaabrite juures — Soomes toimus järjekordne koolitulistamine. ERR vahendab:

Read the rest of this entry »

Elukultuuri Instituut vaidlustas abordi riikliku rahastamise põhiseaduslikkuse

19 september 2008 by

19.09.2008 — Täna esitavad Elukultuuri Instituut, Noored Konservatiivid ja Eesti Lastevanemate Liit Eesti Vabariigi õiguskantslerile avalduse palvega kontrollida, kas abordi rahastamine Eesti Haigekassa vahenditest on põhiseadusega kooskõlas.

Kehtiva Vabariigi Valitsuse määruse „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ kohaselt tasub Haigekassa naise enda soovil teostatava (st ilma meditsiinilise põhjenduseta) abordi eest 70% protseduuri hinnast ehk 1578,5 krooni. (Ilma meditsiinilise põhjenduseta tehtud abordid moodustavad kõikidest esilekutsutud abortidest üle 98%.)

Avalduse esitajate hinnangul on selline regulatsioon vastuolus põhiseaduse §-ga 16, mille kohaselt on igaühel õigus elule.

Read the rest of this entry »

Meelelahutustööstus kui kultuuri kujundaja: võika arvutimängu “Grand Theft Auto” jõuline debüüt

12 september 2008 by

Maailmas tuli mõne kuu eest müügile ülirealistlik videomäng “Grand Theft Auto IV”, kus “võitmise” retsept on väga lihtne — tuleb sooritada jõhkraid kuritegusid. Selle mängu edukas müügiletulek on märkimisväärne mitmel põhjusel, aga kõige enam just seetõttu, et see räägib midagi meie ühiskonna kohta, mis on sügavalt haaratud ennasthävitavatest orgiatest, ega taipa samal ajal absoluutselt, millega tegelikult tegu on.

“Grand Theft Auto” seeriad annavad mängijale võimaluse kehastuda kurjategijaks, võita punkte autosid varastades, oma rivaale mõrvates, politseinikke tappes, jalakäijaid alla ajades ja isegi pesapalli kurikaga prostituute tappes, et neile ei peaks saadu/võetu eest eest maksma. Lühidalt: see on mäng, mis kiidab takka kuritegevusele ja lubab mängijatel fantaseerida lõpututes barbaarsustes kaasa löömisest.

Read the rest of this entry »

Anti-beebi pillid võtsid mullu viie Norra naise elu

22 august 2008 by

Eelmisel aastal suri Norras beebipillide manustamise tagajärjel viis noort naist, kellest kaks olid teismelised.

Kunagi varem pole beebipillide põhjustatud surmajuhtumite arv olnud nii suur kui möödunud aastal, üleelmisel aastal võtsid beebipillid kaks elu, rääkis Harald Lislevand riiklikust ravimiametist VG Nettile.

Eelmisel aastal suri Norras beebipillide süül viis noort naist, kellest kaks olid teismelised. Viiest naisest kolme vanus lähenes 30-le, üks oli 16-aastane ja teine 17-aastane.

Read the rest of this entry »

Embrüo dehumaniseerimine: keeleline eksimus või ideoloogiline eksitus?

5 august 2008 by

Elukultuuri Instituudi avalik kiri

Portaali Abort.ee ettevalmistamise käigus selgus, et aastaid on levinud eksitav arusaam, mille kohaselt rasestumine algab viljastatud munaraku kinnitumisega emakaseinale ehk pesastumisega. 

Jätame siinkohal kõrvale iseenesest väga olulise küsimuse sellest, kas rasedus algab viljastumisest, nagu seda määratleb enamik üld- ja meditsiinisõnaraamatuid, või pesastumisest, nagu seda määratlevad alates möödunud sajandi 70-80ndatest aastatest mõned rahvusvahelised organisatsioonid, ja vaatleme määratluse sisulist poolt – väljendit “viljastatud munaraku pesastumine”. On lihtne tõsiasi, et sellist nähtust nagu “viljastatud munaraku pesastumine” ei ole olemas. Munarakk, olgu ta viljastatud või viljastamata, ei pesastu.

Read the rest of this entry »

Ei tea, kes ta on, aga T-särke müüb ta küll hästi!

4 august 2008 by

Che Guevara näo tõelisest tähendusest.

T-särgi hooajal on raske mitte märgata seda kummitavat ja fotogeenilist Che Guevara nägu: Barett kommunistliku viisnurgaga, korratud pikad juuksed ja kasimata habe. Teda võib samuti leida kohvitassidelt, vimplitelt ja aluspesult. Just see mustvalge pilt ilusast pahapoisist on Marylandi Kunstikolledži Instituudi sõnul maailma kuulsaim foto.

Inglismaa prints Harry kehastus selleks kuulsaks näoks ühel peol kaks aastat tagasi. Muusik Carlos Santana kandis uhkelt Che Guevara T-särki 2005. aasta Oscarite gaalal . Näitleja Johnny Deppil on tema pilt ühel kaelakeel ning Angelina Joliel on Che Guevara tatoveering, ainult et ta ei ütle kus. See üldlevinud pilt aitas Che Guevaral teenida välja koha ajakirja “Time” kahekümnenda sajandi maailma saja kõige tähtsama inimese pingereas.

Read the rest of this entry »

Kus on Euroopa beebid?

12 juuli 2008 by

“Ei saa eksisteerida riiki, kus kõik inimesed elavad vanadekodus.” Sellise šokeerivalt ilmse tähelepaneku ütles välja Carl Haub Rahvastikuteabe Büroost (Population Reference Bureau). Ta rääkis Euroopas laiutavast rahvastiku-katastroofist. Nagu New York Times Magazine hiljutis raporteeris, küsivad paljud eurooplased nüüd: “Kus on beebid?”

Kõnealuse kaaneloo autoriks on Russell Shorto, kelle sulest pärinevad igal aastal ühed kõige huvitavamatest ajakirjas avaldavatest artiklitest. Nagu ta oma artiklis selgitab, toob radikaalne sündivuse langus kaasa võrdväärselt radikaalsed ühiskondlikud probleemid.

Shorto selgitab:

Read the rest of this entry »

Iseloomupõhine seksuaalkasvatus

8 juuni 2008 by

Kuna me vajame head iseloomu oma seksuaalelu suunamiseks, peab seksuaalkasvatus olema iseloomu kasvatus.

Oma kuulsas “Vahukommi testis” pakkus Stanfordi Ülikooli psühholoog Walter Mischel nelja aastastele lastele kokkulepet: kui nad suudavad kena värske vahukommi söömist edasi lükata seni, kuni ta naaseb 15-minutiliselt asjaajamiselt, annab ta neile kaks vahukommi. Kui nad aga kommi enne tema naasmist ära söövad, siis jääbki söödud komm ainsaks, mis nad saavad.

Mida teie nelja aastasena kirjeldatud olukorras teeksite? Erinevad nelja-aastased käitusid erinevalt. Mõned neelasid vahukommi sekundite jooksul. Kuid teised suutsid oodata kõik 15 minutit ja teenisid välja teise vahukommi. Mischeli vahukommitestis jälgiti katses osalenuid ka keskkooli lõpuklassis ning võrreldi “krahmajaid” “ootajatega”.

Need, kes suutsid nelja aastaselt rahuldust edasi lükata, olid ka teismelistena rohkem võimelised eesmärkide poole püüdlemisel rahuldust edasi lükkama; rohkem võimelised plaane tegema ja neid täide viima; tõenäolisemad raskustega kohtudes vastu pidama; enesekindlamad ja usaldusväärsemad; võimelisemad stressiga toime tulema; võimelisemad ülesandele keskenduma; akadeemiliselt kompetentsemad – saades kõrgkooli astumise eksamil oluliselt kõrgema tulemuse kui lapsed, kes ei lükanud nelja aastaselt vahukommi testis rahulduse saamist edasi.

Read the rest of this entry »

Inimene on inimene on inimene: kui teadus kõneleb inimesest

25 mai 2008 by

Alltoodu on maailmakuulusa geneetiku, Dr Jérôme Lejeune* ettekanne 1993. aastal Tallinnas toimunud konverentsil “Inimene, religioon ja kultuur”.

Kaua aega tagasi, naistele pühendatud aastal, pidin tegema Bukarestis ühe avalduse. Olin pressikonverentsil Vatikani delegatsiooni liige. Kohal oli palju rahvast, ajakirjanikke, fotograafe jt. Üks neist tõusis ja küsis minult: „Kui te ütlete, et peab austama kuitahes tillukest inimolendit, kas ütlete seda seepärast, et olete katoliiklane?” Ma küsisin piiskopilt, kes oli delegatsiooni juht: „Monsigneur, kas ma tohin vastata väga otse, avameelselt?” Ta lubas ja ma ütlesin mehele: „Kuulge, kui Kirik – tänu Jumalale, ta ei tee seda – aga kui Kirik ütleks, et on lubatud hävitada looted in utero (emaüsas), sest nad pole inimolendid, siis ma ei oleks enam katoliiklane ja seda puht-teaduslikel põhjustel.” Huvitav oli, et ajakirjandus seda avaldust ei puudutanud. Aga te võite seda uskuda, ma selgitan teile kohe, mispärast. Ma ütlesin – teaduslikel põhjustel, sest just praegu on enamikus maailma maades levinud uut liiki obskurantism. Inimesed näivad arvavat, et mida rohkem me teame geneetikast, seda enam me ignoreerime inimolendi loomust. Me teame üha rohkem geenidest, kromosoomidest, embrüoloogiast, kuid üha vähem ja vähem sellest, mis on inimolend! Ma ei saa sellise rumalusega nõustuda. Ma ei saa nõustuda sellega, et edendades teadust, laiendades teadmisi – seda meile ju iga päev ajalehtedes kirjutatakse – õhutame me samal ajal taolist obskurantismi. Teadlase kohus on rääkida inimestele: „Ärge uskuge, mida teile kõneldakse, uurige raamatuid, uurige kirjandust, teadust ning te mõistate üha enam seda, mida ütles üks suur ameerika kirjanik pärast Drett Scotti juhtumit. Ta ütles lihtsalt: „Inimene on inimene on inimene”. See lihtne fraas tähistas orjuse lõppu Ameerikas. (Drett Scotti otsus, märts 1857: USA Ülemkohus otsustas, et mustanahalised pole vastavalt Ühendriikide konstitutsioonile seaduslikud isikud. Üksteist aastat hiljem, pärast kodusõda, parandati see viga 13. ja 14. lisandusega konstitutsioonis.) Me peame niisiis defineerima, mis on inimelu. Ma ei kavatse pidada põhjalikku loengut inimese geneetikast. Mingil määral pean seda muidugi tegema, ent püüan seda teha võimalikult arusaadavalt.

Alustan väga lihtsast eksperimendist, mida ma välismaal olles sageli teen. Geneetikaprofessorina meeldib mulle väga külastada kahte paika – üks on muidugi ülikool, teine aga loomaaed. Mõlemad on väga õpetlikud. Ülikoolides olen sageli kohanud väga õpetatud inimesi mõtisklemas selle üle, kas nende lapsed, kui nad veel väga väikesed olid, polnud ehk loomad. Kuid loomaaias pole ma ealeski näinud šimpanseid arutlemas, kas ehk nende lapsed võiksid ühel päeval ülikooli astuda! Nii ongi mulle selle katse põhjal jäänud mulje, et inimese ja šimpansi loomuse vahel peaks valitsema erinevus.

Teadus näitab meile pika rea biokeemiliste DNA uuringute abil, et erinevus on tõesti olemas. Ent kuigi ükski loom maa peal, isegi šimpans mitte, ei sarnane täielikult inimesega, pean ma tunnistama, et arutledes mõne kolleegiga, võib täheldada kummalist asja. Mõned neist arvavad, et väga väikestena emaüsas, olid nad šimpansid. Nüüd, täisealistena, ei meeldi neile, et neid šimpansideks nimetatakse. Nad peavad end inimesteks, jättes mulje, nagu oleksid nad liiki vahetanud. Ent see pole võimalik. Aju liigiomased iseärasused on olemas päris algusest saati.

Ettekujutuse saamiseks annan teile tõepoolest väga visandliku pildi. Kui vaatate seemneraku pead, mis kannab isapoolse informatsiooni munarakku (mis omakorda sisaldab ema poolt edasiantavat geneetilist informatsiooni), siis püüdke ette kujutada, et selle seemnepea (mis mahuks vabalt nõelateravikule) sisemuses on paelataoline DNA molekul. See molekul on füüsiliselt 1 m pikkune, kuid jagatud 23 osaks. Iga osa on nii peenelt keerdunud superspiraaliks ja super-superspiraaliks, et on lõpuks nagu tilluke kepike, mida me nimetame kromosoomiks. Uurides munarakku, leiame sealt veel ühe meetri DNA-d, kuhu on samuti kõik kirja pandud ja mis on samuti keerdunud 23 osaks. Kui emalt pärinev 23-köiteline eluseadus saab täiendavad 23 köidet, mis tulevad isalt, siis ongi koos piisav ja vajalik informatsioon selleks, et ehitada üles uut olendit antud liigist. See, mida ma räägin, käib nii inimese kui ka šimpansi kohta; see kehtib iga biparentaalse reproduktsioonisüsteemi puhul. Täpselt sellel hetkel on kogu informatsioon kohal ning uus olend alustab eksisteerimist.

Read the rest of this entry »

Elu väärtustamine vaadatuna Katoliku Kiriku seisukohast

18 mai 2008 by

Ettekanne peeti lühendatud vormis 27. veebruaril 2003 Eesti Kirikute Nõukogu mooraalinihete uurimise ja eluväärtuste töögrupi ühiskoosolekul.

1. Taotlus

Oma ettekandes püüan esitada katoliku kiriku seisukohad elu väärtustamist puudutavates küsimustes, lootes, et see aitab kaasa eluväärtuste töörühmas ja EKN-s ühiste seisukohtade kujundamisele nendes küsimustes, mis võimaldaks kirikul kinnitada oma selget ja ühemõttelist positsiooni elu puudutavates küsimustes ühiskonnas ning astuda samme olukorra parandamiseks.

Read the rest of this entry »

EL raport kaardistab perekonnaelu hävingut

14 mai 2008 by

Euroopa Parlamendi avalikustatud raport teatab, et Euroopas toimub iga 30 sekundi tagant ühe perekonna kokkukukkumine ja üks abort.

Perekonnapoliitika Instituut teatas 27 Euroopa Liidu liikmesriigis läbiviidud uuringule toetudes, et tänaseks on pensionäride arv Euroopas ületanud teismeliste arvu ning et kasvanud on üksi elavate inimeste arv ühiskonnas.

Brüsselis Euroopa Parlamendi poolt avalikustatud raport, mis kannab pealkirja “Perekonna areng Euroopas 2008” (“The Evolution of the Family in Europe 2008”), iseloomustab euroopa sündimust sõnaga “kriitiline”.

Raporti kohaselt sündis 27 Euroopa Liidu liikmesriigis aastal 2007 pea miljon last vähem kui aastal 1980. Samas oli eelmisel aastal üle 65-aastaseid inimesi enam kui 6 miljoni võrra enam kui alla 14-aastaseid. Seejuures oli 1980. aastal lapsi pensionäridest rohkem enam kui 36 miljonit.

Instituut kinnitas: “Tänaseks on Euroopa vanurite kontinent.” Pea iga viies rasedus lõppeb esilekutstud abordiga. Abielude tase on aastaga 1980 võrreldes langenud 24 protsenti. Kolmest majapidamisest kahes ei ole lapsi ning pea 28 protsendis majapidamistes elab vaid üks inimene.

Raport kutsub Euroopa Liidu liikmesriike üles asutama perekonnale keskenduvaid ministeeriume.

Allikas: Times Online

Vastuseks Delfi süüdistustele

15 aprill 2008 by

Eile, 14. aprillil 2008 avaldas Delfi vihase juhtkirja pealkirja all “Riik küsigu abordivastastelt raha tagasi“, süüdistades Elukultuuri Instituuti Abort.ee-le viidates “äärmuslikkuses”, “ajupesuga piirnevuses”, “radikaalsuses”, ”usulises fanatismis”, “demagoogias”, “faktimoonutustes” ja “objektiivsusest kaugel olemises”.

Siin kohal on toodud täna Delfis avaldatud vastus neile süüdistustele.

Mõned sõnad Abort.ee-st

Eile avaldas Delfi juhtkirja pealkirjaga “Riik küsigu abordivastastelt raha tagasi”. Delfi hinnangul tuleks Sotsiaalministeeriumil portaali loomiseks eraldatud raha tagasi nõuda, kuna riigi vahendeid “ei tohi mingil juhul kasutada äärmuslikus, ajupesuga piirnevas ettevõtmises.”

Lisaks väljenditele “äärmuslik” ja “ajupesuga piirnev” kasutab Delfi portaali Abort.ee ja selle loonud Elukultuuri Instituudi iseloomustamiseks sõnu “radikaalne”, ”usuline fanatism”, “demagoogia”, “faktimoonutused” ja “objektiivsusest kaugel”.

Arvestades, et juhtkiri koosneb vaid viiest napist lõigust, on Abort.ee-le ja Elukultuuri Instituudile suudetud kaela riputada muljet avaldav hulk silte. Seejuures on ootuspärane, et kogu sildistamise juures ei ole toodud välja mitte ühtegi asjaolu, millest äärmuslikkus, ajupesuga piirnevus, radikaalsus, usuline fanatism, demagoogia, faktimoonutused ja objektiivsusest kaugel olemine nähtuksid.

Ainuke portaali Abort.ee sisule viitav kriitika sisaldub seisukohas “On ennekuulmatu, et riigi raha on kasutatud veebikülje loomiseks, mis mõistab hukka pillide ja spiraali kasutamise raseduse vältimiseks.” Kuid kas asjaolu, et see on Delfi jaoks ennekuulmatu, õigustab portaali ja Elukultuuri Instituudi eelkirjeldatud sildistamist? Portaalis on avalikkuse informeerimise eesmärgist lähtudes selgelt kirjutatud, et “mitmetel avaliku arvamuse kohaselt vaid kontratseptiivset ehk inimese eostumist takistavat toimet omavatel vahenditel on tegelikult ka omadus hävitada juba alguse saanud inimelu.”

Nii pillid kui spiraal omavad tõepoolest toimet kutsuda esile emaka limaskesta veresoonte kuivenemine ja seeläbi limaskesta õhenemine, mille tagajärjel muutub emaka keskkond embrüo pesastumise jaoks ebasoodsaks. Tagajärjeks on, et embrüo, mis areneb juba uue eraldiseisva inimorganismina, ei saa emakaseinale kinnituda ja hukkub, kandudes menstruatsiooni käigus naise kehast välja.

Antud faktid ei ole Elukultuuri Instituudi poolt välja mõeldud, samuti ei põhine need kuidagi ühelgi religioossel veendumusel. Neid fakte kinnitab ka nt Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehekülg.

Kui täisealine inimene tahab seejuures abortiivset toimet omavaid “rasestumisvastaseid” vahendeid kasutada, siis ei saa keegi teda keelata. Samuti ei saa keelata kellelgi nende kasutamist heaks mõtteks pidamast. Ometi ei tohiks keegi olla vastu informeerivale püüdlusele, et igaühel oleks tõele vastav arusaam sellest, mida ühe või teise vahendi kasutamine endast reaalselt kujutab.

Eelöeldu kontekstis tuleks aga püstitada põhimõttelisem küsimus, et mis see siis õieti on, mis paneb Delfit Abort.ee-ga silmitsi seistes tagajalgadele tõusma ja irratsionaalselt sildistamisega tegelema. Ehk on see asjaolu, et Abort.ee räägib abordi reaalsusest otse ja ausalt, mitte läbi tavaks saanud eufemismide (nagu “raseduse katkestamine”) ja poliitilise korrektsuse?

Lõpetuseks tahaks juhtida Delfi tähelepanu asjaolule, et meie vabas väljasureva rahvaga riigis kasutatakse iga aasta miljoneid maksumaksja kroone sündimata inimeste abordi läbi tapmiseks. Jah, Haigekassa tasub iga sündimata inimese tapmise protseduuri maksumusest meie kõigi raha kasutades 70% ehk 1578 krooni.

Ehk selle taustal ei ole liiast kasutada kakssada tuhat krooni abordi reaalsuse selgitamiseks ning sündimata inimeste kõige elementaarsema õiguse — õiguse elule — kaitsmiseks. Seda enam, et õiguskantsler Allar Jõks kirjutas juba 2002. aastal oma ametlikus arvamuses, et riigil lasub põhiseadusest tulenev kohustus mitte üksi hoiduda sekkumast sündimata inimeste õigusesse elule, vaid ka seda aktiivselt kaitsta.

Portaali Abort.ee rajajate nimel, Varro Vooglaid

Valmis portaal Abort.ee

7 aprill 2008 by

Sel nädalal sai valmis Elukultuuri Instituudi seni suurim ettevõtmine — avati infoportaal Abort.ee.

Portaal lähtub eesmärgist informeerida Eesti avalikkust inimese sünnieelse arengu ning abordi reaalsusest. Et sellise informeerimise järele on suur vajadus, nähtub nt asjaolust, et Eesti on üks suurema abortide suhtarvuga riike maailmas (statistika). 2006. aastal tehti Eestis 9 378 aborti. Nõukogude Liidu poolt abordi seadustamisest 1956. aastal on Eestis abordi teel tapetud enam kui 1,5 miljonit sündimata inimest.

Elukultuuri Instituut tänab südamlikult kõiki portaali valmimisele kaasa aidanud inimesi — eriti aga neid, kes oma abordiga seonduvaid kurbasid kogemusi jagasid (lood).

Portaal Abort.ee valmimist toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Noored Konservatiivid.

Uus EKI lasteraamat: “Inglike vetes”

7 aprill 2008 by

Nädalapäevad tagasi sai valmis ka teine Elukultuuri Instituudi kirjastamisprojekt — ilmus lasteraamat “Inglike vetes”. Tutvustuseks tekst raamatu tagakaanelt:

Ema kõhus kasvab pisike beebi. Ta avastab vett enese ümber ning räägib teda saatva ingliga.

Õrnad joonistused ja targad sõnad jutustavad loo beebist ja inglikesest vetes… loo, mis vaimustab kindlasti kõiki väikeseid lapsi, sest teekond eostumisest sünnini on ka nende elu lugu. Meist igaühe elu lugu.

Raamatu saab osta Elukultuuri Instituudist ning Apollo ja Rahva Raamatu kauplustest.

Uus EKI raamat: “Lugabe mul elada!”

30 märts 2008 by

lubageelada.jpg

Suur heameel on teatada, et valminud on Elukultuuri Instituudi esimene kirjastamisprojekt. Nimelt on nüüdsest eesti keeles saadaval Bernard Nathansoni raamat “Lugabe mul elada! Meelt muutnud abordiarsti teekond surmast ellu”. Tutvustuseks tekst raamatu tagakaanelt:

“Tunnen hästi holokausti, olen seda süviti uurinud ja kaotanud selles ka oma sugulasi. Samuti on mul korralikud teadmised marksismist ja selle verisest pärandist. Kuid abordi valdkonda tunnen ehk sügavamalt kui keegi teine.”

Ligi 20 aasta vältel, mil dr Nathanson abordiarstina töötas ja juhatas suurimat tol ajal tegutsenud abordikliinikut maailmas, tegi ta ise ja tehti tema vastutusel kokku enam kui 75 000 aborti. Teda tunti kui abordikuningat. Seejuures kuulus dr Nathanson Rahvusliku Abordiõiguste Liidu asutajana abordi seadustamise võtmetegelaste hulka USAs. Käesolevas raamatus, mis on osalt vaimne autobiograafia, osalt poliitiline kampaania ja osalt abordiajaloo kroonika, arutleb dr Nathanson põhjuste üle, mis viisid teda abordiäri sügavustesse ja lõpuks sellest välja.

Dr Nathanson meenutab oma varajase meditsiinikarjääri moraalset tühjust, mis võimaldas tal külmavereliselt aborteerida isegi omaenda lapse. Ultraheli tehnoloogia kasutusele võtmise läbi avanenud pilt lootest kui elavast inimesest ning teiselt poolt ausast enesevaatlusest lähtuv vaimne pöördumine kujundasid aga dr Nathansonis aegamööda veendumuse, et abort on sügavalt ebamoraalne nähtus. Sellest algas tema elus uus ajajärk: 1975. aastast on dr Nathanson tegutsenud ühena pro-life liikumise juhtfiguuridest, üritades kord lahti päästetud džinni taas pudelisse püüda.

Raamatu saab osta Elukultuuri Instituudist ning Apollo ja Rahva Raamatu kauplustest.

Lapsetapp läheb peavoolu

6 märts 2008 by

infant.jpg

See ei olnud ammu, kui elupooldajad võisid osavõtmatule massile elu sisse puhuda, kirjeldades neile ühe Princetoni ülikooli professori, Peter Singeri vaateid, kes leiab muuhulgas, et on eetiline tappa puudega vastsündinuid. Näiteks ühes 2006. aasta intervjuus küsiti Singerilt selgesõnaliselt: “Kas teie suudaksite tappa puudega beebi?”. Mis oli tema vastuseks? “Jah, kui see on beebi ja perekonna terviku parimates huvides.” Ta jätkas: “Paljud leiavad, et see on šokeeriv, kuid samas toetavad naise õigust teha aborti. On üks küsimus, milles ma olen abordivastastega ühel meelel: nimelt ei saa tõmmata mingit selget eraldusjoont loote ja vastsündinud lapse vahele.”

Vähim, mida saab teha, on tunnustada Singerit tema loogilisuse eest, kuna ta hülgab tänapäeval levinud ebausu, et sünd muundab loote mingiks täielikult uueks olevuseks. Singer väidab, et kui on lubatud tappa loodet, siis peab olema lubatud tappa ka vastsündinut, sest ei ole mingit kvalitatiivset erinevust loote ja vastsündinu vahel, üksnes juhuslik vahe nende paiknemises — emaka sees või väljas. Iga selge peaga loogik kinnitaks, et järeldus tuleneb puhtalt eeldusest, eeldades, et eeldus on tõene.

Kuid olgu sellega, kuidas on. Märkimist väärib asjaolu, et sugugi mitte ammu olid ajad, mil Peter Singer oli üksik metsistunud tegelane kusagil eetika koolkondade perifeerias. Teda vältisid ühtmoodi nii sotsiaalkonservatiivid kui liberaalid — esimeste jaoks kujutas ta endast kurjuse hääletoru, surmakultuuri kehastust; viimaste jaoks oli ta lihtsalt “liiga äärmuslik”.

Read the rest of this entry »

Halastamatuim lõige

26 veebruar 2008 by

scarf_1.jpg

Naiste ümberlõikamine on pöörane, kuid samas on seda ka suur osa Läänes naistele osaks saavast kohtlemisest.

Oleme Läänes harjunud mõttega, et ühiskonda — kultuuri, tsivilisatsiooni — saab hinnata selle järgi, kuidas koheldakse naisi. Aastakümned feminismi on õpetanud meid patriarhaalse võimu jäänukitele jõuliselt reageerima. Ammu enne seda valitses meil naiste austamise traditsioon, mis väljendus rüütellikus käitumises — nagu ka hilisemate sajandite paternalistlikes liialdustes — ja mis püsib ebamugavas suhtes feminismiga elus ka täna.

Ei pea aga olema eriti rüütellik ega ka feminist, et pidada eelmisel nädalal New York Times’i artiklis kirjeldatud naiste ümberlõikamist jälkuseks. Piisab teadmisest, et väikestele tüdrukutele saab osaks säärane täiesti mittevajalik, sissetungiv ja piinarikas protseduur, mis võib mõjutada nende tervist ja õnne, et täiesti tavaline inimene raevu satuks.

Read the rest of this entry »

Akne raviks beebipille võtnud Norra tüdrukul tekkis kopsutromb

22 veebruar 2008 by

pill2.jpgTarbija24 vahendab, et möödunud aastal kirjutas Norra arst 17-aastasele tüdrukule akne raviks kõrge hormoonisisaldusega beebipillid Diane (Feminil), mida paljud naised Eestiski tarbivad. Oktoobris tekkis tüdrukul eluohtlik kopsuarteri tromb.

Tervishoiuameti kinnitusel ei informeerinud arst patsienti piisavalt Diane’i kõrvalmõjudest. Lisaks ei kontrollinud ta pärast ravi alustamist tablettide mõju neiu nahaprobleemidele ja seda, kas tüdrukul on ilmnenud kõrvalmõjusid.

Read the rest of this entry »

22. jaanuari tähendusest

22 jaanuar 2008 by

roewade.jpgTäna, 22. jaanuaril mälestatakse Ameerika Ühendriikides, ent ka mujal maailmas neid kümneid miljoneid lapsi, kes on USA Ülemkohtu 1973. aasta otsuse järel kohtuasjas Roe vs. Wade sünnieelselt tapetud.

Kuupäevadel on võime omandada võimsaid sümboolseid tähendusi. Nende võim on sedavõrd suur, et Euroopas koosnevad mõned tänavanimed, nagu näiteks Rooma 4. Novembri Tee, üksnes mälestusväärsest kuupäevast (4. Novembri Teega mälestatakse Austria alistumist Itaaliale Esimeses maailmasõjas). Ameerika Ühendriikides on sümboolseteks kuupäevadeks 4. juuli 1776 (Iseseisvuspäev), 7. detsember 1941 (Pearl Harbouri ründamine) ja nüüd ka 11. september 2001 (mis ei vaja selgitamist).

Read the rest of this entry »

Surmakultuur ja selle arhitektid

20 jaanuar 2008 by

acd.gif

Dr Benjamin D. Wiker — raamatu “Surmakultuuri arhitektid” autor, seitsme lapse isa ja Dicovery Institute’i vanemteadur — esines 2006. aasta septembris festivalil TriaLogos ja selgitas oma ettekannetes elukultuuri ja surmakultuuri olemust. Terve Mõistuse Sündikaat tegi dr Wikeriga intervjuu.

 

Te räägite “surmakultuurist” ja “elukultuurist”, kas te võiksite selgitada, mida need mõisted tähendavad ja mis on ühe või teise kultuuri põhitunnused?

Sellele juhtis hiljuti tähelepanu paavst Johannes Paulus II oma entsüklikas, kus ta neid termineid kasutas, aga nad on välja kasvanud Vanast Testamendist, kus Joosua, kes on minemas pühale maale, ütleb juutidele “kumba te teenite? Kas te teenite elu või teenite surma”, ehk kas teenite Jumalat või kaananlasi, kes olid paganad kõige hullemas tähenduses, ropud vägivaldsed inimesed. Lähemal tänapäevale on sellest juttu esimese sajandi dokumendis nimega Didache, tegu on katekismusega, mis mõeldud paganakultuurist tulnud pöördunutele. See pole mõeldud juutidele. Seal öeldakse: vali juba täna kas elu tee või surma tee. Väga selge valik, pole olemas mingeid halle toone valge ja musta vahel. Seal kasutatakse sõna tee — ehk vali, mis teed sa käid. Ja seal on väga selgelt välja toodud, mida tähendab surma teed käimine just selle kaudu, mis on keelatud. Kui vaadata seda nimekirja, siis seal on kirjas: ära mõrva, ära ole pedofiil — mis tähendab homoseksuaalsust –, ära varasta. Aga seal öeldakse ka, et ära tee aborti oma lastele või tapa oma vastsündinuid. Huvitav on märkida, et seal öeldakse ka: ära käi läbi inimestega, kes segavad mürke. Mida see sel aja perioodil tähendab, on rasestumisvastased vahendid.

Read the rest of this entry »

Orjalaev: inimkonna ajalugu

13 jaanuar 2008 by

067001823601_aa240_sclzzzzzzz_.jpg

Valgustusaja kõrghetkel veeti kaheksa miljonit orja Aafrikast laevaga Uude Maailma.

“The Slave Ship: A Human History”, Marcus Rediker, Viking, 448 lk, ISBN: 0670018236

Antud teose autor Marcus Rediker, kes on Pittsburgi Ülikooli ajalooprofessor, tunnistab, et seda “raamatut oli valus kirjutada.” See ei ole üllatav, sest orjakaubandusel ei ole pehmendavaid asjaolusid. Ka raamatu lugemine ei ole olnud mugav. Erinevalt näiteks Briti Impeeriumi loost, mille puhul saab vaielda nii heade kui halbade külgede üle (isegi praegusel anti-imperialistlikul ajal), ei õigusta miski iialgi ühe inimese orjastamist teise poolt. Nelisada aastat riisusid jõukad Lääne riigid — eriti inglased — Aafrika läänerannikult “musta kulda”: pärismaiste hõimude mehi, naisi ja lapsi, kes rööviti ja sunniti ahelates marssima orjalaevadele, millega nad Ameerika ja Kariibi mere piirkonna istandustesse veeti. See aitas rõhujatel rikastuda ja rõhutute riikidel vaesestuda — selline on pärand, mis on jätnud sügavad armid mõlemale poole Atlandi ookeani.

Read the rest of this entry »

Vägivaldseid arvutimänge mängivatel lastel võib esineda muutusi käitumises

9 jaanuar 2008 by

playstation_wideweb__430x311.jpg

Videomängutööstus on multimiljardidollariline ülemaailmne äri, mis on paljude oma toodete sihtgrupiks valinud teismelised mängijad. Uuringutulemused on varem mõista andnud, et lastel, kes mängivad vägivaldseid arvutimänge, võib esineda tõsiseid muutuseid käitumises.
 
Nüüd väidavad teadlased Indianapolises Indianas, et kokkupuude vägivaldsete videomängudega mõjutab vereringlust ajuosades, mis kontrollivad emotsioone – kusjuures see mõju vältab isegi mängimise lõpetamise järgselt.

Read the rest of this entry »

Rahvastikuministri kampaaniast ja eetikast

7 jaanuar 2008 by

views_of_a_foetus_in_the_womb_detail.jpg

Antud tekst sai saadetud Eesti Päevalehele päev pärast rahvastikuministri kampaaniaplaane kritiseeriva artikli avaldamist. Kahjuks ei ole EPL seda avaldanud ega ka oma vastavasisulist otsust sõnagagi põhjendanud.

28. detsembri EPL-s avaldatud artiklis Urve Palo tahab kampaaniaga naisi abortidest loobuma panna väljendas Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadi Viik seisukohta, et „kui riigil on varjatud agenda – kallutada inimest sünnitama -, siis see on ebaeetiline.” 

Samal arvamusel on Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Ivi Normet, kes on koostöös erialaspetsialistidega kirjutanud vastuseks Elukultuuri Instituudi teabenõudele, et kuivõrd raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse kohaselt võib naise rasedust katkestada üksnes tema enda soovil, siis ei tohi nõustamisel mõjutada naist rasedust katkestama ega raseduse katkestamisest loobuma.

Samas ei ole sellisel seisukohal nimetatud seadusest tulenevat alust. Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduses (§-s 5) on öeldud vaid seda, et keegi ei tohi sundida ega mõjutada naist oma rasedust katkestama – raseduse katkestamata jätmisest ei ole kirjutatud sõnagi. Ja selline lahendus ei ole kaugeltki juhuslik.

Read the rest of this entry »