Archive for the ‘Rahvastik’ Category

Elukultuuri Instituut vaidlustas abordi riikliku rahastamise põhiseaduslikkuse

19 september 2008

19.09.2008 — Täna esitavad Elukultuuri Instituut, Noored Konservatiivid ja Eesti Lastevanemate Liit Eesti Vabariigi õiguskantslerile avalduse palvega kontrollida, kas abordi rahastamine Eesti Haigekassa vahenditest on põhiseadusega kooskõlas.

Kehtiva Vabariigi Valitsuse määruse „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ kohaselt tasub Haigekassa naise enda soovil teostatava (st ilma meditsiinilise põhjenduseta) abordi eest 70% protseduuri hinnast ehk 1578,5 krooni. (Ilma meditsiinilise põhjenduseta tehtud abordid moodustavad kõikidest esilekutsutud abortidest üle 98%.)

Avalduse esitajate hinnangul on selline regulatsioon vastuolus põhiseaduse §-ga 16, mille kohaselt on igaühel õigus elule.

(more…)

Kus on Euroopa beebid?

12 juuli 2008

“Ei saa eksisteerida riiki, kus kõik inimesed elavad vanadekodus.” Sellise šokeerivalt ilmse tähelepaneku ütles välja Carl Haub Rahvastikuteabe Büroost (Population Reference Bureau). Ta rääkis Euroopas laiutavast rahvastiku-katastroofist. Nagu New York Times Magazine hiljutis raporteeris, küsivad paljud eurooplased nüüd: “Kus on beebid?”

Kõnealuse kaaneloo autoriks on Russell Shorto, kelle sulest pärinevad igal aastal ühed kõige huvitavamatest ajakirjas avaldavatest artiklitest. Nagu ta oma artiklis selgitab, toob radikaalne sündivuse langus kaasa võrdväärselt radikaalsed ühiskondlikud probleemid.

Shorto selgitab:

(more…)

EL raport kaardistab perekonnaelu hävingut

14 mai 2008

Euroopa Parlamendi avalikustatud raport teatab, et Euroopas toimub iga 30 sekundi tagant ühe perekonna kokkukukkumine ja üks abort.

Perekonnapoliitika Instituut teatas 27 Euroopa Liidu liikmesriigis läbiviidud uuringule toetudes, et tänaseks on pensionäride arv Euroopas ületanud teismeliste arvu ning et kasvanud on üksi elavate inimeste arv ühiskonnas.

Brüsselis Euroopa Parlamendi poolt avalikustatud raport, mis kannab pealkirja “Perekonna areng Euroopas 2008” (“The Evolution of the Family in Europe 2008”), iseloomustab euroopa sündimust sõnaga “kriitiline”.

Raporti kohaselt sündis 27 Euroopa Liidu liikmesriigis aastal 2007 pea miljon last vähem kui aastal 1980. Samas oli eelmisel aastal üle 65-aastaseid inimesi enam kui 6 miljoni võrra enam kui alla 14-aastaseid. Seejuures oli 1980. aastal lapsi pensionäridest rohkem enam kui 36 miljonit.

Instituut kinnitas: “Tänaseks on Euroopa vanurite kontinent.” Pea iga viies rasedus lõppeb esilekutstud abordiga. Abielude tase on aastaga 1980 võrreldes langenud 24 protsenti. Kolmest majapidamisest kahes ei ole lapsi ning pea 28 protsendis majapidamistes elab vaid üks inimene.

Raport kutsub Euroopa Liidu liikmesriike üles asutama perekonnale keskenduvaid ministeeriume.

Allikas: Times Online

EKI avalik kiri: Miks tähistab Eesti rasestumis- vastaste vahendite päeva?

10 oktoober 2007

the-pill.jpgElukultuuri Instituut saatis alloleva avaliku kirja 25. septembril ajalehele Postimees, mis hoolimata korduvatest järelpärimistest ei vastanud ei küsimustele avaldamise kohta ega põhjuste kohta, miks ei soovita kirja avaldada. Samuti ei soovinud kirja avaldada Delfi, millele sai tekst saadetud 10. oktoobril, põhjendades oma seisukohta asjaoluga, et rasestumisvastaste vahendite päeva tähistamisest on möödas liialt palju aega (2 nädalat).

Reedel (21.09) teatas BNS, et Eesti tähistab kolmapäeval (26.09) esmakordselt rahvusvahelist rasestumisvastaste vahendite päeva. Peaasjalikult teismelistele suunatud ettevõtmise tunnusloosungiga „Ela oma elu enne, kui alustad uut” edastatav sõnum on selge: ärge rutake lapse elu alustamisega ― elage enne oma elu (just kui laste elu välistaks kuidagi vanemate oma?). Ei ole teada, kes ja mis põhjusel on otsustanud, et Eesti peaks sellist päeva tähistama. Küll aga on selline otsus läbinisti arusaamatu. Seda ennekõike, kuigi mitte üksi, kolmel põhjusel.

(more…)

Valmistudes hallipäiste leegionideks

29 september 2007

„Kas mind veel vajad, kas mind veel toidad, kui olen kuuskümmend neli?“ küsis The Beatles. Kahju küll, aga me ei saa selles päris kindlad olla.

Kas olete märganud, kui vanaks me jääme? Kaubanduskeskustes jalutuskeppidele ja kõndimisel abiks olevatele tugiraamidele toetuvate vanavanaemade rohkus ületab vankrites olevate beebide arvu. Ehk on selle põhjuseks asjaolu, et hommikupoolikul on enamik beebisid lastehoius ja nende emad tööl, vabastades seega lava vanematele põlvkondadele. Siiski muutub maailm kindlasti vanemaks, mitte nooremaks.

pensioners31.jpg

Mingil hetkel järgmise aastakümne kestel ületab üle 65-aastaste inimeste arv esimest korda ajaloos alla 5-aastaste oma. Tundub veidi hirmutav? Kuid sellega tuleks harjuma hakata. Ameerika Ühendriikide valitsuse värske aruande kohaselt kestab selline olukord tõenäoliselt inimkonna ajaloo lõpuni.

(more…)

Kunstlik viljastamine — kas rahva püsimajää- mise võti?

4 september 2007

test_tubes.jpgNüüd, kus rahvastel terves maailmas ei õnnestu end taastoota, hakkavad poliitikud mõistma, et laste vähesus võib osutuda oluliselt tõsisemaks probleemiks kui nende paljusus. Nii on saanud uueks poliitiliseks väljakutseks sündide arvu plahvatuslik tõstmine.

Tavapäraste vahendite seas on beebiboonused, peretoetused, pikendatud emadus- ja isaduspuhkused ning paindlikumad töögraafikud emadele.

Mõnedes riikides on leitud ka loomingulisemaid lahendusi. Mõistlikuma poole näiteks on Portugal, kus sündimus on 1,5 last naise kohta. Seistes silmitsi oma pensionisüsteemi pankrotistumisega lähema kümne aasta jooksul, on seal arutatud võimalust teha väiksema laste arvuga inimestele kohustuslikuks maksta oma pensionifondi suuremaid makseid.

Veidrama poole esindajaks on Jaapan, kus kohalikud omavalitsused toetavad rahaliselt kiirkohtamist, et aidata ajapuuduses kontoriametnikel kaasasid leida.

(more…)

Vanad asjad

23 august 2007

joks.jpgAlljärgneva artikli kirjutasin algselt Päevalehele, jätkamaks seal alanud debatti (2003. aasta novembris). Kuigi pean avalikku debatti vajalikuks, ei pruugi ajaleht siiski olla juriidilise argumentatsiooni korrektsuse analüüsiks kohane foorum. Seepärast otsustasin saata kirjutise antud probleemiga lähemalt seotud isikutele, hr. Allar Jõksile, kelle vastuse mõningaid aspekte Kirikute Nõukogu avaldusele on alljärgnevalt analüüsitud, hr. Tõnis Lukasele, kes ainsana Riigikogu liikmetest söandas demograafia-arutelul tõstatada abortide seaduslikkuse küsimuse ja Eesti Kirikute Nõukogule, kelle pöördumine ajendas õiguskantsleri allpool analüüsitud vastuse.

(more…)